Klinika Leczenia Jąkania

MEDserwis.pl >Klinika Leczenia Jąkania

Klinika Leczenia Jąkaniacheck

Klinika Leczenia Jąkania

adres:
Warszawa ul. Plastyczna 7
, Konsultacje w różnych miastach Polski

telefon:Warszawa, 22 621 39 41, 501 619 643

www:jakanie.pl

 www.klinikaleczeniajakania.medserwis.pl

e-mail:sekretariat@jakanie.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

Nasi lekarze specjaliściic_i

LogopedziPsycholodzyPsychoterapeuci

Informacje dodatkoweic_i

Klinika Leczenia Jąkania zaprasza na Konsultacje Psychologiczno-Neurologopedyczne

Konsultacje wstępna jest pierwszym kontaktem pacjenta / klienta z terapeutami Kliniki. Jej celem jest przeprowadzenie badania diagnostycznego. Jest ona jednocześnie badaniem kwalifikującym pacjenta do rozpoczęcia terapii w Klinice Leczenia Jąkania mgr Ewa Galewska.

W konsultacji bierze udział pacjent / klient wraz z jego opiekunem. Jest bardzo ważne aby w konsultacji uczestniczyli oni oboje. Zwłaszcza jest to istotne w przypadku osób dorosłych. Jest bardzo korzystne dla przebiegu terapii kiedy w konsultacji uczestniczą, oprócz pacjenta i jego opiekuna, pozostali członkowie rodziny (domownicy).

W czasie trwania konsultacji, po uprzednim badaniu diagnostycznym, stawiana jest diagnoza, którą prowadzący badanie przedstawia ustnie. Diagnozę w formie pisemnej dostarczamy na wskazany przez pacjenta / klienta adres korespondencyjny.

Ważnym elementem konsultacji jest wyjaśnienie uczestniczącym w badaniu osobom mechanizmu rozwoju jąkania, wyjaśnieniu specyfiki funkcjonowania osób jąkających na poziomie: behawioralnym, emocjonalnym i poznawczym oraz przedstawienie w jaki sposób przebiega i na czym polega terapia dla osób jąkających. W czasie konsultacji prowadzący ją terapeuta odpowiada na stawiane pytania. Prezentacja programu terapeutycznego odbywa się w formie interakcyjnego wykładu. W czasie konsultacji pacjent / klient jest informowany o wszystkich kwestiach związanych z:
1) możliwymi terminami rozpoczęcia terapii i jej przebiegu
2) z koniecznymi działaniami, które musi podjąć w związku z jej rozpoczęciem
3) z kosztami udziału w terapii
4) możliwością uzyskania ulg podatkowych i dofinansowania do terapii
5) funkcjonowaniem małych dzieci w przedszkolu
6) funkcjonowaniu w szkole
7) funkcjonowanie w pracy.

Udział w konsultacji nie jest jednoznaczny z rozpoczęciem terapii w Klinice Leczenia Jąkania. Prowadzący ją terapeuta nie zachęca pacjenta / klienta do rozpoczęcia terapii w Klinice Leczenia Jąkania. Po konsultacji Klinika nie kontaktuje się z uczestniczącymi w niej osobami celem składania kolejnych ofert. Terapeuta koncentruje się przede wszystkim na tym aby przekazać uczestniczącym w niej osobą wiedzę na temat zdiagnozowanych objawów jąkania oraz o możliwości i sposobach jego leczenia.

Konsultacje są odpłatne. Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje badań diagnostycznych prowadzonych w Klinice. W ramach programu „Porozmawiajmy o jąkaniu” prowadzone są bezpłatne badania diagnostyczne. Ich Aktualne terminy i miejsca znajdują się na naszej stronie www w dziale WYDARZENIA>>.

Galeriaic_at

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl