Centrum Genetyki Medycznej

MEDserwis.pl >Centrum Genetyki Medycznej

Centrum Genetyki Medycznejcheck

adres:Grudzieniec 4, Poznań

telefon:(0-61) 848-40-38 ; (0-61) 852-73-32

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl