MediPark Centrum Diagnostyki i Terapii Dzieci

MEDserwis.pl >MediPark Centrum Diagnostyki i Terapii Dzieci

MediPark Centrum Diagnostyki i Terapii Dziecicheck

adres:ul. Obrzeżna 5, Warszawa

telefon:22 32 91 300, 22 32 91 301

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl