Rodzaje astmy występujące specyficznie

lekarze specjaliści >Rodzaje astmy występujące specyficznie

Rodzaje astmy występujące specyficznie

Astma może przyjmować różne postacie, także te nietypowe:
-Astma aspirynowa objawia się ciężkimi napadami duszności, bezdechem i problemami z oddychaniem zaraz po zażyciu kwasu acetylosalicylowego ( powszechnie znana polopiryna i aspiryna) lub innych leków przeciwzapalnych niesterydowych.
-Astma wysiłkowa pojawia się w trakcie lub podczas trwania wzmożonego wysiłku i aktywności fizycznej. Napady duszności towarzyszące temu rodzajowi astmy ustępują najczęściej w kilka minut po zaprzestaniu wysiłku.
-Astma zawodowa to astma, która pojawia się wystąpieniu szkodliwego, specyficznego czynnika zawodowego u pracownika, który dotychczas nie miał problemów ze zdrowiem. W przypadku osób cierpiących na astmę zawodową, objawy choroby ustępują w dni wolne od pracy lub w czasie wyjazdu, urlopu.
-Warto także wspomnieć o stanie astmatycznym, czyli ciężkim i przedłużającym się wciąż napadzie astmy oskrzelowej. W niewielkiej części przypadków stan astmatyczny może być bezpośrednim zagrożeniem dla życia chorego. Ta postać choroby wymaga leczenia w szpitalu, na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.
Astma sercowa, zwana także dychawicą sercową lub napadową dusznością nocną jest zespołem zaburzeń, które pojawiają się w charakterze napadów duszności i bezdechu w pozycji leżącej, najczęściej podczas snu lub odpoczynku, po nadmiernej aktywności fizycznej, nieracjonalnej diecie i odżywaniu się oraz u osób, które są narażone na nerwy i stres. Uczucie duszności ustępuje zaraz po chwili, kiedy chory zmieni pozycję z poziomej do pionowej. Proces ustępowania duszności około trzydziestu minut.
Lekarze wyróżnili cztery rodzaje zaburzeń, które występują w formie astmy sercowej:
1) Astma pochodzenia nerwicowego wraz z pobudzeniem emocjonalnym i psychicznym. 2) Astma metaboliczna wynikająca z kwasicy. Cierpią na nią osoby chore na cukrzycę, mocznicę lub zatrucia pokarmowe. 3) Astma sercowa w połączeniu ze skurczami oskrzeli 4) Astma sercowa atopowa
Mianem astmy sercowej określana jest także duża niedokrwistość, która wpływa na nietolerancje wysiłku lub przebywania w pozycji poziomej. Do bezpośrednich przyczyn astmy sercowej możemy zaliczyć zastój w krążeniu i żyłach płucnych. Stan ten wynika z przekrwienia układu oddechowego (płuc i oskrzeli) podczas niewydolności lewokomorowej serca w postaci przewlekłej. Kiedy chory znajduje się w pozycji leżącej, wówczas napływ krwi z obwodu do płuc znacznie się zwiększa, zmniejszając pojemność płuc nawet do 30%. W pozycji leżącej również zmniejszeniu ulega podatność płuc, na skutek czego następuje wzrost potrzeby pracy wykonywanej przez mięśnie układu oddechowego. Astmę sercową rozpoznać można po długotrwałym uczuciu braku powietrza, świszczącym oddechu, uporczywym kaszlu, omdleniach, uczuciu ciężkości za mostkiem i znacznej potliwości.
Do najczęstszych powikłań astmy sercowej należą ostry obrzęk płuc wymagający podjęcia intensywnego leczenia w trybie natychmiastowym oraz hospitalizacji chorego.
Leczenie astmy sercowej odbywa się w identyczny sposób, jak w przypadku astmy oskrzelowej.

Zobacz więcej >>

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl