Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika

MEDserwis.pl >Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika

Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernikacheck

Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika

adres:ul. T. Chałubińskiego 7, Koszalin

telefon:(94) 3488-400

www:www.swk.med.pl

 www.szpitalwojewodzkiwkoszalinie.medserwis.pl

e-mail:szpital@swk.med.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

Nasi lekarze specjaliściic_i

AnestezjolodzyChirurdzyDermatolodzyGinekolodzyInterniściKardiolodzyLaryngolodzyNeurochirurdzyNeurolodzyOkuliściOnkolodzyOrtopedziUrolodzy

Informacje szczegółoweic_i

Informacje dodatkoweic_i

Obszar działania

Obszarem działania Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie jest teren Województwa Zachodniopomorskiego, szczególnie obszar byłego województwa koszalińskiego oraz część województw: słupskiego i pilskiego. Aktualnie, głównymi odbiorcami świadczeń Szpitala jest populacja około 600.000 osób zamieszkujących wschodnie tereny województwa zachodniopomorskiego.
Właściciel i cel działania

1. Organem założycielskim Szpitala jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, a nadzór nad jego działalnością sprawuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Siedzibą Szpitala jest miasto Koszalin.
3. Obszar działania Szpitala obejmuje województwo zachodniopomorskie
4. Celem działania Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

- badania i porady,
- leczenie,
- rehabilitacja lecznicza,
- działalność diagnostyczna i analityczna,
- pielęgnowanie chorych,
- orzekanie o stanie zdrowia,
- prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo - zdrowotnej,
- działalność w zakresie obrony cywilnej,
- pomocy doraźnej.

5. Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
6. W Szpitalu Działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

Galeriaic_at

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl