Polskie Towarzystwo Lekarskie

MEDserwis.pl >Polskie Towarzystwo Lekarskie

Polskie Towarzystwo Lekarskiecheck

Polskie Towarzystwo Lekarskie

adres:ul. Mokotowska 46/12, Warszawa

telefon:603 28 86 99

www:http://www.ptl.org.pl

 www.ptl.medserwis.pl

e-mail:ptl@interia.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Informacje dodatkoweic_i

Koła terenowe

Koło PTL w Kozienicach
Siedziba:
Ul. Sikorskiego 10
26-900 Kozienice
Tel. 048 614 82 34 wew. 227
Fax. 048 614 81 39
Email: ptlkozienice@wp.pl

Członkowie Zarządu:
Prezes: Dariusz Bobola
Sekretarz: Sebastian Grudziński
Skarbnik: Robert Krawczyk
Członek Zarządu: Marek Kuźmiński
Członek Zarządu: Maria Jarzębska
Koło PTL liczy 46 członków. Działa od 1982 roku z przerwą w latach 1997-2005. W 2005 roku Koło wznowiło działalność, której istotą jest szkolenie zawodowe lekarzy oraz szerzenie zasad etyki i deontologii w środowisku medycznym.

Koło PTL w Mielcu
Siedziba:
lek. med. Lechosław Milik
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec

Koło PTL w Mielcu powstało 8 VI 1953 r. W pierwszych latach działalności program posiedzeń naukowych dostosowywano do potrzeb i zainteresowań niewielkiej wówczas grupy lekarzy. Pierwszymi referatami naukowymi były: „Krzywica”, który wygłosił Stanisław Głębocki i „Nowoczesne metody znieczulenia wziewnego”, wygłoszony przez Tadeusza Magierę. W biegiem lat, wraz z dynamicznym rozwojem mieleckiej służby zdrowia, systematycznie rozszerzano zakres podejmowanej tematyki i powiększano grono prelegentów, m.in. o kierowników mieleckich aptek. Najbardziej aktywnymi wykładowcami byli w tym czasie: Julian Romańczuk, Teodor Cienciała, E. Janicki i Jerzy Milik. Pojawiły się także pierwsze publikacje mieleckich lekarzy w ogólnopolskich czasopismach: „Wiadomości Lekarskie”, „Polski Przegląd Chirurgiczny” i „Polski Tygodnik Lekarski”. Do programu posiedzeń włączano też w miarę potrzeb sprawy socjalno – bytowe lekarzy. Systematyczna i urozmaicona praca Koła sprawiła, że stało się ono jedną z najważniejszych form integracji środowiska lekarskiego. Pod koniec lat 50. działalność okresowo osłabła, ale w latach 60. ponownie zaktywizowała się. Wprowadzono nowe formy, m.in. wspólne zebranie z Towarzystwem Fizykalnego Lecznictwa w Krakowie oraz starano się dobierać tematykę referatów do codziennej pracy lekarzy. Znacznie zwiększono ilość publikacji w ogólnopolskich czasopismach lekarskich. W kolejnych latach na posiedzeniach coraz częściej goszczono prelegentów z zewnątrz, m.in. z Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”, Studium Doskonalenia Lekarzy w Warszawie, uczelni i klinik krakowskich oraz od 1975 r. z Akademii Medycznej w Lublinie. Także w 1975 r. Koło uczestniczyło w konferencji naukowo – sprawozdawczej krakowskiej Akademii Medycznej w Mielcu, poświęconej omówieniu wyników badań prowadzonych w WSK Mielec. W latach 80. zintensyfikowano współpracę z ośrodkami naukowymi, zwłaszcza z Rzeszowa, a także z firmami farmaceutycznymi. W programach comiesięcznych posiedzeń preferowano prezentację problemów interdyscyplinarnych, co wywoływało zdecydowanie większe zainteresowanie środowiska lekarskiego. Kierunek ten utrzymywano w latach 90. Znaczącymi w regionie wydarzeniami naukowo – promocyjnymi były „Jesienne Spotkania z Firmą Glaxo Wellcome”, organizowane w latach 1992 – 1997, a także cykliczne „Spotkania Ultrasonograficzne”, organizowane od 1994 r., dzięki którym w Mielcu wykładali najlepsi polscy ultrasonografiści. Poza przedmiotową działalnością doskonalącą wiedzę lekarską członkowie Koła uczestniczyli w życiu polityczno – społecznym środowiska mieleckiego jako radni miejscy i powiatowi, członkowie partii i ugrupowań politycznych oraz działacze stowarzyszeń społecznych. Tradycyjną formą rozrywkową i integracyjną stał się także coroczny „Bal Lekarza”, połączony z wycieczką krajoznawczą.
Przewodniczący Koła: Jan Figas (1953 – 1954), Teodor Cienciała (1955 – 1956), Mieczysław Ciastoń (1957 – 1958), Wacław Piskozub (1959 – 1960), Julian Maj (1961 – 1966), Jan Pietrykowski (1967 – 1970), Julian Romańczuk (1971 – 1985), Lechosław Milik (1986 – nadal).
Zastępcy przewodniczącego: Teodor Cienciała (1953 – 1954), Jan Wielgus (1957 – 1958), Bożena Pollak – Korkus (1959 – 1960 i 1964 – 1966), Stanisław Chowaniec (1961 – 1963), Eugeniusz Janicki (1967 – 1968), Julian Romańczuk (1969 – 1970), Jan Pietrykowski (1971 – 1974), Roman Koper (1975 – 1985), Krzysztof Kralisz (1986 – 1994), Wojciech Mościcki (1995 - nadal).
Członkowie Zarządu w latach 1953 -2006: Zuzanna Adamczak – Kiepiel,Bożena Aleksandrowicz, Izabela Banachowicz (Sądel), Elżbieta Belejec, Jacek Berger, Czesław Binda, Marian Błaszczak, Wojciech Burkot, Janusz Byczkowski, Bogumił Bzdyl, Teodor Cienciała,Antoni Drelicharz,Ewa Drozd,Jan Figas, Feliks Gałka, Janusz Gardulski, Zofia Gąsior, Krystyna Głębocka, Stanisław Głębocki, Bogumił Grabowski, Władysława Grochowicz, Mirosław Janicki, Agnieszka Kołodziej – Ziarko, Andrzej Kosmalski, Halina Kotulska - Krępa, Stanisław Kowal, Elżbieta Krakowska, Krzysztof Kralisz, Władysław Kulig, Stanisław Lis, Zbigniew Łaszyca, Anna Łuka, Julian Maj, Maria Malec, Marian Mazur, Zdzisław Mączka, Irena Michońska, Franciszek Michoński, Jerzy Milik, Lechosław Milik, Wojciech Mościcki, Roman Mrozowski, Mieczysław Muszyński, Sabina Padykuła, Marian Piechota, Jan Pietrykowski, Andrzej Podosek, Julian Romańczuk, Wiesława Szypuła – Krupa, Darian Śpiewak, Janina Turska – Foks, Stanisław Warzocha, Jan Wielgus, Stanisław Wolański, Stanisław Wójcik,Marian Żurawski.

Koło PTL w Śremie

Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Śremie założył dr Antoni Paul 4 maja 1964 roku. Spośród szesnastu członków założycieli do dzisiaj pięciu należy do Koła i czynnie uczestniczy w jego pracach.

Siedziba:
Szpital ul. Chełmońskiego 1
63-100 Śrem
Tel. (061) 283-57-88

Skład Zarządu na lata 2003-2007:
Dr Barbara Siwińska – Prezes
Dr Ewa Kapała – zastępca Prezesa
Dr Anna Gendaszyk-Tiszer – skarbnik
Mgr Zbigniew Brenda – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Dr Sylwia Bielawska
Dr Danuta Zdrojowa-Gaweł
Dr Hanka Kostrzewska

Prezesi Koła:
Dr Antoni Paul – od 04/05/1964 do 09/05/1974
Dr Tadeusz Służewski – od 09/05/1974 do 28/05/1985
Dr Barbara Siwińska – od 20/02/1986 nadal

Działalność Koła opiera się na statucie zatwierdzonym przez ZG PTL. W szczególności polega ona na profesjonalnym szkoleniu oraz na kształtowaniu postaw etycznych, a także działalności charytatywnej. Zależy nam na konsolidacji środowiska medycznego oraz powiązaniu go ze środowiskiem, w którym żyjemy. W tym celu nasze spotkania naukowo-towarzyskie organizujemy poza zakładami służby zdrowia, w zmiennych dniach tygodnia, w godzinach wieczornych, w takich miejscach jak muzeum, jednostka wojskowa, klub odlewnika, centrum hipiki, dworki, ośrodek kultury, dom parafialny oraz w licznych na naszym terenie ośrodkach rekreacyjnych. W ciągu roku organizujemy 6-8 spotkań. Największa frekwencja jest obserwowana na spotkaniu wigilijnym oraz wówczas, gdy wykładowca jest wybitny naukowiec. Wtedy gośćmi honorowymi są przedstawiciele samorządów z całego powiatu, dyrektorzy i prezesi zakładów pracy.

Możemy zaobserwować zmianę w liczbie członków Koła na przestrzeni kilkunastu lat:
1984- 16; 1986 – 67; 1988- 60; 1990- 86; 1992- 84; 1994- 128; 1996- 130; 1998- 130; 2000- 155; 2002 – 161; 2004 - 165. Obserwujemy więc wzrost liczby członków.

Wydaliśmy 2 pozycje:

„30 lat działalności Koła PTL w Śremie 1964-1994”;
„40 lat – zarys historii, wspomnienia”.

W gablocie naszego szpitala prezentujemy stałą wystawę dotyczącą historii Koła oraz drugą aktualizowaną raz w miesiącu z tekstami obrazowanymi zdjęciami z kolejnych spotkań. Wszystkie wigilijne spotkania są rejestrowane, początkowo na kasetach video, obecnie również na DVD. Stale aktualizujemy także założoną fonotekę.

Odznaczenia:
W 2005 roku Koło PTL zostało uhonorowane odznaką BENE MERITUS podczas Uroczystości w Teatrze Stanisławowskim, w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
Spośród uhonorowanych członków wyróżniamy:
- jeden – odznaczony odznaką BENE MERITUS
- pięciu – odznaczonych odznaką „ Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie”.
- pięćdziesięciu jeden – uhonorowanych „Dyplomami uznania ZG PTL”

Tematy wykładów:
Prof. Leszek Romanowski „Możliwości mikrochirurgii”.
Dr med. Dr med. Jadwiga i Ryszard Krawiec „24 godziny na dobę nie tylko z neurologią”
Dr Ewa Jedlikowska „Utajony niedobór żelaza – objawy kliniczne, laboratoryjne i leczenie”.
Dr Anna Straburzyńska-Lupa „Wybrane zagadnienia z fizjoterapii”.

Planowane wykłady:

na listopad 2006 roku wykład z zakresu historii Polski i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – przy fortepianie Pani Agata Steczkowska
na grudzień 2006 roku – wykład Profesora Tadeusza Malińskiego z Athens, Ohio, USA „Malarstwo i Medycyna” oraz Wigilia.

Miejsca spotkań:
Luty – aula im. Jana Pawła II przy kościele parafialnym Najświętszego Serca Jezusa w Śremie.
Kwiecień – Dwór Andrzejówka w Mechlinie
Czerwiec – Villa Natura w Dolsku
Wrzesień – Poznański Ośrodek Reumatologiczny Oddział w Błociszewie
Listopad: Muzeum Śremskie
Grudzień – Klub Odlewnika w Śremie
Spotkanie w lutym połączone było z tradycyjnym PODKOZIOŁKIEM, kwietniowe z tradycją wielkanocną, czerwcowe z wielkim grillowaniem.
Koło Seniora przy oddziale Wielkopolskim w Poznaniu
Koło liczy 35 członków. Przybyło dwóch nowych członków. W 2007r. odbyło się 9 spotkań. Miejscem spotkań jest nadal Klub Garnirowany Markietanka przy ul. Libelta w Poznaniu. Coraz więcej kolegów przychodzi na spotkania – średnio 20-25 osób. Te spotkania – to bardzo serdeczna atmosfera, wymiana zdań i dyskusje na tematy naukowe. Koledzy specjaliści dzielą się chętnie swoją wiedzą. Na bieżąco dostajemy informacje o PTL, których udziela nam kol. Franciszek Dudzik. Bardzo obszernie omówił Krajowy Zjazd PTL w Katowicach.
Ważnym punktem spotkań było omawianie organizacji 50-lecia Absolutorium lekarzy medycyny i lekarzy stomatologów. Zgłosiło się 127 osób. Uroczystość odbyła się w Klubie Oficerskim przy ulicy Bukowskiej. W październiku Koledzy Stomatolodzy otrzymali odnowione dyplomy od Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Nadal utrzymywana jest tradycja Wieczoru z Opłatkiem. W tym roku odbył się on 13 grudnia. Uczestniczyło w nim 35 osób. Było nastrojowo, świątecznie i bardzo serdecznie. Śpiewano kolędy, składano życzenia Zdrowych Świąt i Do siego Roku.

Aktualności

Jak skutecznie usuwać blizny sposobami domowym więcej

Bądź piękna z BONA DEA - sprawdź jakie okazje przygotowaliśmy dla Ciebie w tym miesiącu! więcej

Lekarska Spółdzielnia Profesorsko-Ordynatorska zaprasza pacjentów na konsultacje i badania! więcej

Pantomogram – co warto wiedzieć o badaniu? więcej

Badania prenatalne dla kobiet więcej

Powiększanie piersi – najważniejsze informacje więcej

Plastyka piersi – czy warto się na nią zdecydować? więcej

Nowoczesna stomatologia – jak dbać o zdrowie jamy ustnej więcej

Dermatologiczne rozwiązania najczęściej występujących problemów skóry więcej

Rezonans magnetyczny Warszawa - bez skierowania, bez kolejki w Centrum Medycyny Sportowej. więcej

Tomografia komputerowa Warszawa - prywatnie w Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie więcej


Nowości ze świata medycyny

medycynaestetyczna bona dea

Czy wiesz, że...

Zobacz również

Apteki

Domy opieki

Szpitale w Polsce

Dodaj placówkę do bazy

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl