Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

MEDserwis.pl >Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

Krakowskie Pogotowie Ratunkowecheck

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

adres:ul. Łazarza 14, Kraków

telefon:(012) 42-44-272

www:www.kpr.med.pl

e-mail:sekretariat@kpr.med.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1

Nasi lekarze specjaliściic_i

Ratownictwo medyczne

Informacje dodatkoweic_i

Usługi


Do zadań świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe należą:

1. całodobowa kwalifikowana, specjalistyczna pomoc medyczna w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania, realizowana przez zespoły wyjazdowe oraz w formie swiadczeń ambulatoryjnych

2. realizacja przewozów środkami transportu sanitarnego, gdy uzasadnia to stan zdrowia pacjenta, na zlecenie publicznych, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych osób fizycznych i prawnych

3. uczestnictwo w akcjach ratowniczych w razie katastrofy, klęsk żywiołowych i innych masowych akcji na terenie województwa małopolskiego oraz na terenie kraju i poza jego granicami

4. prowadzenie edukacji (m.in. szkoleń, dokształcania i doskonalenia) podstawowej i specjalistycznej w zakresie ratownictwa medycznego na bazie Szkoły Ratownictwa Medycznego KPR

5. wizyty domowe w godzinach wieczorno – nocnych, dni powszednie oraz całodobowo w dni dodatkowo i ustawowo wolne od pracy - w ramach kontraktów zawartych z zakładami podstawowej opieki zdrowotnej

6. zabezpieczenie medyczne masowych imprez

Do zakresu usług transportu sanitarnego oferowanych przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe należy

wykonanie transportu sanitarnego, tj. przewozu specjalistycznymi środkami transportu osób

W zakresie łączności oferujemy:

Zabezpieczenie łączności bezprzewodowej, służącej ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Galeriaic_at

1 7

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl