Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

MEDserwis.pl >Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

Krakowskie Pogotowie Ratunkowecheck

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

adres:ul. Łazarza 14, Kraków

telefon:(012) 42-44-272

www:www.kpr.med.pl

e-mail:sekretariat@kpr.med.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1

Nasi lekarze specjaliściic_i

Ratownictwo medyczne

Informacje dodatkoweic_i

Jak wezwać karetkę


Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego
należy zadzwonić:

* z telefonu stacjonarnego lub komórkowego
na numer 999 lub 112

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu numerów alarmowych na terenie masta Krakowa i powiatu krakowskiego proszę zgłaszać na numer (012)4222999.

Po zgłoszeniu się dyspozytora należy podać:

* dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
* powód wezwania - co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)
* kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć)
* kto wzywa ZRM ( imię i nazwisko, numer telefonu)
* odpowiadać dokładnie na pytania dyspozytora
* wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte". amiętaj nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki.

W przypadku nagłego zatrzymania krążenia (nieprzytomny, brak wyczuwalnego pulsu i oddechu) dyspozytor zaproponuje pomoc w prowadzeniu sztucznego oddychania i masażu serca.

Ważne są pierwsze 4 minuty, w których należy podjąć czynności ratujące życie- tj. zewnętrzny masaż serca i sztuczne oddychanie.

Galeriaic_at

1 7

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl