Centrum Medycyny Sportowej

lekarze specjaliści >Centrum Medycyny Sportowej

Centrum Medycyny Sportowej check

Centrum Medycyny Sportowej

adres:ul. Wawelska 5, Warszawa

telefon:22 592 93 05 do 10

www:cms.waw.pl

 www.centrummedycynysportowej.medserwis.pl

e-mail:rejestracja@cms.waw.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

Godziny pracyic_i

poniedziałek-piątek 7.30-20.00, sobota 8.00-14.00

Nasi lekarze specjaliściic_i

AnestezjolodzyChirurdzyChirurgia naczyniowaChirurgia urazowaDietetycyFizjoterapeuciInterniściKardiolodzyLaryngolodzyLekarze medycyny pracyMedycyna sportowaNeurochirurdzyNeurolodzyOkuliściOrtopedziPsycholodzyRadiolodzyRehabilitanciReumatolodzyTraumatologia

Informacje dodatkoweic_i

Wykonujemy badania z zakresu Medycyny pracy o których mowa w art. 229 Kodeksupracy oraz badania lekarskie specjalistyczne i psychologiczne, których mowa w ustawiez dnia 06 września 2001r., badania konsultacyjne lub badania dodatkowe zgodne z §2 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.

Zapewniamy pełny zakres badań oraz testów psychologicznych !!!

Testy Psychologiczne umożliwia rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych, motorycznych i intelektualnych pracowników. świadczymy usługi z zakresu psychologii pracy: badania kierowców, badania operatorów, badania do pracy na wysokości, badania na broń, sędziów, prokuratorów

Badania dla kierowców:
• kandydatów na kierowców
• kierowców pojazdów uprzywilejowanych
• instruktorów nauki jazdy
• kierowców po zatrzymaniu prawo jazdy przez Policję
badania umożliwiają dokonanie oceny predyspozycji w zakresie: intelektu, temperamentu/osobowości, czasu reakcji, widzenia głębi, umiejętności oceny prędkości, widzenie w mroku, wrażliwość na olśnienie
Badania dla operatorów:
• operatorów suwnic
• koparek
• wózków widłowych
• oraz osób pracujących na wysokości
badania dotyczą diagnozy: intelektu, osobowości, czasu reakcji, widzenia przestrzennego

Badania na posiadanie broni przeprowadzamy dla:
• osób ubiegających się o zezwolenie na broń lub chcących przedłużyć licencje (myśliwska, sportowa, palna)
• kandydatów ubiegających się na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora sądowego
• osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27.07.2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 98, poz. 1070.
Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 28.03.2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego, Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 26, poz. 263, Dziennik Ustaw nr 150 z 2002 r. poz. 1246., Dziennik Ustaw nr 158 z 2003 r. poz. 1536., Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 53, poz. 549., Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 r.
Dziennik Ustaw z 2000 r. nr. 79, poz. 898. Zmiany: Dz. U. z 2001 r. nr. 22, poz. 261; z 2002 r. nr. 68, poz. 630.

Galeriaic_at

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl