SZPITAL BIELAŃSKI Im. ks. J.Popiełuszki

MEDserwis.pl >SZPITAL BIELAŃSKI Im. ks. J.Popiełuszki

SZPITAL BIELAŃSKI Im. ks. J.Popiełuszkicheck

SZPITAL BIELAŃSKI Im. ks. J.Popiełuszki

adres:ul. Cegłowska 80, Warszawa

telefon:(22) 569-05-00

www:www.bielanski.med.pl

 www.szpitalbielanski.medserwis.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Informacje dodatkoweic_i

Misja


"Misją Szpitala Bielańskiego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie jakości w zakresie dostępnych środków finansowych, zgodnie z zasadami sztuki medycznej, doświadczeniem personelu, najlepszymi tradycjami, osiągnięciami naukowymi oraz nowymi technologiami medycznymi, w przyjaznych i bezpiecznych warunkach pobytu oraz pracy."Polityka Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Poprzez optymalne wykorzystanie środków, którymi dysponujemy, dążymy do świadczenia usług medycznych na wysokim, specjalistycznym poziomie, z dbałością o środowisko naturalne i środowisko pracy.

Nasze cele realizujemy poprzez:

* » orientację na Pacjenta i dążenie do jak najpełniejszego zaspokajania
jego potrzeb i oczekiwań,
* » ciągłą ocenę i podnoszenie jakości świadczonych usług,
* » doskonalenie komunikacji wewnętrznej i organizacji pracy,
* » racjonalną i efektywną gospodarkę zasobami Szpitala, w szczególności:
* • podnoszenie kwalifikacji personelu i ich zaangażowanie na rzecz poprawy
jakości udzielanych świadczeń medycznych, ochrony środowiska oraz
poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
* • realizację działań dydaktycznych,
* • unowocześnianie posiadanej bazy sprzętowej i technicznej,
* • poprawę wykorzystania istniejącej infrastruktury Szpitala,
* » stosowanie technologii medycznych i form organizacji zapewniających
bezpieczne warunki pracy oraz sprzyjających środowisku naturalnemu,
* » spełnianie właściwych dla Szpitala wymagań wynikających z przepisów
normatywno-prawnych i innych, dotyczących: jakości udzielanych
świadczeń, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska naturalnego,
* » zapobieganie zanieczyszczeniom i osiąganie ciągłej poprawy w zakresie
negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, w szczególności:
ograniczenie zużycia zasobów, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów
i emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
* » zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, oraz zdarzeniom
potencjalnie wypadkowym,
* » prowadzenie skutecznej kontroli ryzyka zawodowego i dążenie do stałej
poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
* » utrzymanie i doskonalenie systemu HACCP,
* » ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania: jakością,
ochroną środowiska, oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, w oparciu o
obowiązujące normy ISO – poprzez monitoring procesów, identyfikowanie
obszarów do poprawy i eliminowanie zidentyfikowanych niedociągnięć.

Polityka Jakości ZSZ jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników Szpitala, jest rozpowszechniona i realizowana w całym Szpitalu.

Dyrektor Szpitala Bielańskiego
Dorota Gałczyńska-Zych

Aktualności

Jak skutecznie usuwać blizny sposobami domowym więcej

Bądź piękna z BONA DEA - sprawdź jakie okazje przygotowaliśmy dla Ciebie w tym miesiącu! więcej

Lekarska Spółdzielnia Profesorsko-Ordynatorska zaprasza pacjentów na konsultacje i badania! więcej

Pantomogram – co warto wiedzieć o badaniu? więcej

Badania prenatalne dla kobiet więcej

Powiększanie piersi – najważniejsze informacje więcej

Plastyka piersi – czy warto się na nią zdecydować? więcej

Nowoczesna stomatologia – jak dbać o zdrowie jamy ustnej więcej

Dermatologiczne rozwiązania najczęściej występujących problemów skóry więcej

Rezonans magnetyczny Warszawa - bez skierowania, bez kolejki w Centrum Medycyny Sportowej. więcej

Tomografia komputerowa Warszawa - prywatnie w Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie więcej


Nowości ze świata medycyny

medycynaestetyczna bona dea

Czy wiesz, że...

Zobacz również

Apteki

Domy opieki

Szpitale w Polsce

Dodaj placówkę do bazy

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl