Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu

MEDserwis.pl >Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolucheck

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu

adres:ul. Reymonta 8, Opole

telefon:77 454 54 01

www:www.ginekologia.opole.pl

 www.zespolopiekizdrowotnejwopolu.medserwis.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

Nasi lekarze specjaliściic_i

AnestezjolodzyGinekolodzyOnkolodzyPediatrzyPołożnictwo

Informacje dodatkoweic_i

Poradnie Konsultacyjne


Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków

Konsultacje w Poradni są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitala i lekarzy pediatrów.
W pozostałych przypadkach usługi wykonywane są za odpłatnością według cennika.

Poradnia obejmuje opieką medyczną (w postaci kontrolnych wizyt) noworodki przedwcześnie urodzone i noworodki donoszone, leczone uprzednio w Naszym Szpitalu oraz kierowane przez lekarzy POZ.

Badania USG stawów biodrowych

Badania USG przezciemiączkowe mózgu

Poradnia Rehabilitacyjna Wieku Rozwojowego

W Poradni świadczone są usługi dla całego województwa w zakresie diagnostyki i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego metodą Voyty. Nasi neonatolodzy jako jedni z pierwszych w Polsce zastosowali tę metodę i posiadają własne wieloletnie doświadczenie.

Poradnia Psychofizycznego Przygotowania do Porodu

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza – Poradnia Psychofizycznego Przygotowania do Porodu ma na celu:
- dostarczenie podstawowej wiedzy dotyczącej ciąży, porodu i połogu,
- poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poprzez promocję zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny,
- przygotowanie psychofizyczne kobiety (pary) do porodu,
- kwalifikowanie do zajęć praktycznych w Szkole Rodzenia.

Galeriaic_at

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl