Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

MEDserwis.pl >Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawiecheck

adres:ul. Banacha 1a, Warszawa

telefon:22/599 1000

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl