Mediko Sp. z o.o.

MEDserwis.pl >Mediko Sp. z o.o.

Mediko Sp. z o.o. check

adres:Pl. Pocztowy 16, Zielona Góra

telefon:(0-68) 323-88-10 / 323 88 20 /323 88 30

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl