Medeor Plus Szpital Wielospecjalistyczny

MEDserwis.pl >Medeor Plus Szpital Wielospecjalistyczny

Medeor Plus Szpital Wielospecjalistycznycheck

adres:ul. Ciesielska 8, Łódź

telefon:(0 42) 654-43-24; 654-38-24

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl