Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

MEDserwis.pl >Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

Krakowskie Pogotowie Ratunkowecheck

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

adres:ul. Łazarza 14, Kraków

telefon:(012) 42-44-272

www:www.kpr.med.pl

e-mail:sekretariat@kpr.med.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1

Nasi lekarze specjaliściic_i

Ratownictwo medyczne

Informacje dodatkoweic_i

Pogotowie


Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia

Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

* Utrata przytomności
* Zaburzenia świadomości
* Drgawki
* Nagły, ostry ból w klatce piersiowej
* Zaburzenia rytmu serca
* Nasilona duszność
* Nagły ostry ból brzucha
* Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
* Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
* Masywny krwotok z dróg rodnych
* Gwałtownie postępujący poród
* Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem
zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
* Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
* Rozległe oparzenia
* Udar cieplny
* Wyziębienie organizmu
* Porażenie prądem
* Podtopienie lub utoniecie
* Agresja spowodowana chorobą psychiczną
* Dokonana próba samobójcza
* Upadek z dużej wysokości
* Rozległa rana, będąca efektem urazu
* Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

W ramach działań Pogotowia i SOR nie można uzyskać:

* Wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
* Recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
* Rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
* Skierownia do specjalisty
* Badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego

Co robić w pozostałych przypadkach?

W pozostałych przypadkach należy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego / lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W dni powszednie od godziny 8-ej do 18-ej należy skontaktować się z placówką (poradnią, praktyką lub przychodnią), w której pracuje wybrany przez nas lekarz.

W sytuacjach szczególnych, a zwłaszcza nowych zachorowań lub zaostrzeń dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych, które wystąpią w nocy, lub w dni wolne od pracy, można skorzystać ze świadczeń medycznej opieki nocnej i świątecznej, realizowanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W tym celu należy udać się lub zadzwonić do dyżurnego ambulatorium, którego adres i numer telefonu dostępne są u naszego lekarza, jak i na specjalnej tablicy informacyjnej, wywieszonej na zewnątrz placówki medycznej, w której on przyjmuje. W ramach opieki nocnej i świątecznej udzielane są lekarskie porady ambulatoryjne, a w sytuacjach tego wymagających także wizyty domowe.

Zapytaj swojego lekarza rodzinnego,
gdzie masz się udać w powyższych sytuacjach,
lub przeczytaj informację w twojej przychodni.


Lista tele-adresowa placówek
opieki NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ w pdf


Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej należy skorzystać wtedy, gdy:

* nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia,
* zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
* mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia.

Uzasadnieniem dla skorzystania ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej mogą też być następujące sytuacje:

* zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np.
kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
* infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (>39 st.), szczególnie u
małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
* bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
* nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
* nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym
wieku
* zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu
* nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
* zaburzenia psychiczne, z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

* wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
* recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
* rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
* skierowania do specjalisty

Wszystkie powyższe świadczenia dostępne są u naszego lekarza rodzinnego/ POZ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 18-ej.


Autorami opracowania są:
dr hab. med. Leszek Brongiel
Konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej
II Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ


dr hab. med. Adam Windak
Konsultant wojewódzki ds. medycyny rodzinnej
Pracownia Medycyny Rodzinnej CM UJ

Galeriaic_at

1 7

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl