Hańczyc Halina Gastrolog

MEDserwis.pl >Hańczyc Halina Gastrolog

Hańczyc Halina Gastrologcheck

adres:ul.Minkowskiego 7 m. 7, Wrocław

telefon:(0-71) 328-05-53

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl