Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

lekarze specjaliści >Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Giecacheck

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

adres:ul. Ziołowa 45/47, Katowice

telefon:(32) 359 80 00 lub (32) 202 40 25

www:www.gcm.pl

 www.gornoslaskiecentrummedyczne.medserwis.pl

e-mail:promocja@gcm.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

Nasi lekarze specjaliściic_i

AnestezjolodzyAngiolodzyAudiolodzyChirurdzyChirurgia naczyniowaDiabetolodzyFlebolodzyFoniatriaGeriatrzyInterniściKardiolodzyLaryngolodzyNefrolodzyNeurolodzyOnkolodzyPsychiatrzyPsychoterapeuciRadiolodzyRehabilitanciReumatolodzy

Informacje dodatkoweic_i

Dojazd do szpitala

Do szpitala można dojechać:
autobusami komunikacji miejskiej nr 9,10,138,213,238,296,689
oraz mini-busami
odjeżdżającymi spod Dworca PKP w Katowicach, lub minibusem "MB" z Murcek.

Aktualne rozkłady jazdy na stronie: www.kzkgop.pl

Dane osobowe wymagane przy przyjęciu

Przy przyjęciu do szpitala lub poradni Pacjent winien podać następujące dane:
- nazwisko i imię,
- nazwisko rodowe,
- PESEL,
- Numer Identyfikacji Podatkowej,
- seria i nr dowodu osobistego lub paszportu (dla osób, które nie mają nadanego nr PESEL lub NIP),
- data i miejsce urodzenia,
- adres zamieszkania,
- stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę,

Osoby należące do Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przy przyjęciu do szpitala lub poradni powinny przedstawić:
kartę ubezpieczenia zdrowotnego
lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie:
emeryci, renciści - odcinek przekazu lub wyciąg potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty,
osoby pracujące - legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątką z zakładu pracy potwierdzającą zatrudnienie.

Osoby z innych Oddziałów NFZ przedstawiają dokumenty potwierdzające ubezpieczenie.

Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego lub wizyty w poradni na podstawie ważnego skierowania lekarza.

Godziny odwiedzin

W dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku odwiedziny osób z zewnątrz odbywać się będą w godzinach od 14 do 18.
W soboty, niedziele i święta w godzinach od 12 do 18.
Odwiedziny w innych godzinach możliwe są tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika kliniki / ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.

Galeriaic_at

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl