Centrum Diagnostyki Medycznej Hahs Protodens

MEDserwis.pl >Centrum Diagnostyki Medycznej Hahs Protodens

Centrum Diagnostyki Medycznej Hahs Protodenscheck

adres:ul. Felczaka 10, Szczecin

telefon:(91) 422 06 49

e-mail:info@hahs-lekarze.pl

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl