Udzielanie pierwszej pomocy – co warto mieć przy sobie?

lekarze specjaliści >Udzielanie pierwszej pomocy – co warto mieć przy sobie?

Udzielanie pierwszej pomocy – co warto mieć przy sobie?

Udzielanie pierwszej pomocy – co warto mieć przy sobie?
Najczęstszym rodzajem nagłych zdarzeń wymagających pomocy służb ratowniczych są wypadki samochodowe. Na polskich drogach codzienne dochodzi do wielu sytuacji, w efekcie których występuje zagrożenie życia lub zdrowia osób w nich uczestniczących. Każdy obywatel jest zobowiązany do udzielenia niezbędnej pomocy poszkodowanym osobom do czasu przyjazdu wyspecjalizowanego zespołu ratownictwa.

Równie często występujące są zdarzenia niezwiązane z ruchem drogowym, które też wymagają udzielenia pierwszej pomocy. Takie sytuacje mogą zdarzyć się na ulicy, w ogrodzie lub nawet w domowym zaciszu. Apteczka samochodowa, która znajduje się w wyposażeniu każdego samochodu, umożliwia udzielenie osobom trzecim szybkiej pomocy, która w wielu sytuacjach pozwala uratować życie poszkodowanych. Z tego też powodu warto wiedzieć co znajduje się w apteczce samochodowej i w jaki sposób ją skompletować, aby mieć pewność że w sytuacji kryzysowej najpotrzebniejsze rzeczy będą zawsze znajdować się w pobliżu.

Co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy?
A apteczkach samochodowych znajdują się przedmioty, które umożliwiają udzielenie wsparcia w najczęstszych przypadkach, jakimi są złamania, krwotoki oraz wychłodzenia. Oprócz plastrów i bandażów, dobrej jakości apteczka samochodowa powinna być wyposażona w nożyczki i agrafki przydatne w przecięciu oraz związaniu bandaży, a także środek dezynfekujący.

Ostatnim ważnym elementem apteczki są lateksowe rękawiczki ochronne, które zapewniają bezpieczeństwo w przypadku konieczności kontaktu z krwią lub płynami ustrojowymi osoby poszkodowanej. W sklepie medycznym online Opatrunek.eu można zakupić niezbędne elementy, które powinny znaleźć się w apteczce znajdującej się w samochodowym bagażniku. Przedmioty te często przydają się wielokrotnie nawet podczas niewielkich urazów, takich jak przecięcia czy skaleczenia.

Jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy?
Zasady udzielania pierwszej pomocy obejmują dwie najczęstsze przyczyny, którymi są nagłe zatrzymanie krążenia i wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz zabezpieczenie złamań i zwichnięć w przypadku urazów ortopedycznych. Podczas wykonywania resuscytacji na samym początku należy zadbać o bezpieczeństwo własne oraz poszkodowanego, co oznacza zabezpieczenie otoczenia w przypadku obecności elementów zagrażających życiu.

Drugim etapem jest odpowiednia próba komunikacji z nieprzytomnym pacjentem, po której w razie potrzeby należy wezwać odpowiednie służby ratunkowe. Przy braku wyczuwalnego oddechu należy wykonać procedurę resuscytacyjną, do której można wykorzystać ustnik znajdujący się w apteczce samochodowej. Czynność tą należy wykonywać do momentu przyjazdu wykwalifikowanych służb medycznych, a w razie konieczności poprosić o pomoc inne osoby znajdujące się w pobliżu.

W przypadku urazów, takich jak złamania i zwichnięcia, należy odpowiednio zabezpieczyć widoczną ranę oraz unieruchomić kończynę za pomocą opaski elastycznej. Miejsce otwartego złamania powinno zostać przykryte jałową gazą lub innym sterylnym materiałem, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Po zatamowaniu krwawienia należy użyć bandaży, aby ograniczyć do minimum ruchy wykonywane urazową częścią ciała.

Dlaczego warto posiadać apteczkę?
Znajdująca się w wyposażeniu większości samochodów apteczka pierwszej pomocy, znacząco ułatwia postępowanie w sytuacjach kryzysowych, kiedy wymagane jest działanie przed przyjazdem pogotowia ratunkowego. Warto sprawdzić stan swojej apteczki, a w razie konieczności uzupełnić ją o przedmioty, które bezwzględnie powinny się w niej znaleźć. Dobrze wyposażona apteczka samochodowa jest często jedną ze składowych prawidłowo udzielonej pomocy i uratowania zdrowia poszkodowanego.

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl