SOFTMED-LASER Ortopedia i rehabilitacja dzieci i dorosłych

lekarze specjaliści >SOFTMED-LASER Ortopedia i rehabilitacja dzieci i dorosłych

SOFTMED-LASER Ortopedia i rehabilitacja dzieci i dorosłychcheck

SOFTMED-LASER Ortopedia i rehabilitacja dzieci i dorosłych

adres:ul. Dereniowa 2c / 226, Warszawa

telefon:(22) 727- 42- 87, 601 231 028, 601 216 759

www:www.softmedlaser.pl

 www.softmedlaser.medserwis.pl

e-mail:klinika@softmedlaser.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

Nasi lekarze specjaliściic_i

OrtopedziRehabilitanci

Informacje szczegółoweic_i

Informacje dodatkoweic_i

Leczenie


Na pierwszej wizycie poznaję pacjenta, jego aktualne dolegliwości i zaburzenia funkcji. Poznaję ich historię, dynamikę postępowania oraz program dotychczasowego leczenia, co pozwala mi na ukierunkowanie diagnostycznej decyzji, którą potwierdzam badaniem podmiotowym, określając jednocześnie zaburzenia funkcji i miejsca bólu w układzie kostno-stawowo-mięśniowym. Zapoznając się z dotychczasową dokumentacją medyczną oraz badaniami dodatkowymi.

Na tej samej wizycie, jeśli istnieje taka potrzeba, wykonuję badanie USG układu kostno-stawowo-mięsniowego. Wyjaśniam dokładnie pacjentowi jego stan funkcjonalny i ustalam z nim taktykę dalszego postępowania leczniczego oraz profilaktykę w życiu codziennym, aby utrzymać prawidłowy stan funkcjonalny.
W procesie leczenia wymagana jest pełna aktywność pacjenta, a jest to możliwe wówczas, kiedy pacjent zrozumie etiologię swojej choroby i czynniki które ją wywołują.

Holistyka rehabilitacji

W trakcie rehabilitacji pacjent przez cały okres ma kontakt z merytorycznie przygotowanymi rehabilitantami, za których czynności odpowiadam, gdyż dokładnie wykonują mój program usprawniania, oparty na dokładnej analizie dysfunkcji jaka dotyka danego pacjenta. Zabiegi fizykoterapeutyczne są wykonywane na wysokiej klasie sprzęcie, który mają do dyspozycji.
W każdej chwili przy wystąpieniu jakichkolwiek problemów mają kontakt ze mną.
Rehabilitanci indywidualnie podchodzą do każdego pacjenta w trakcie terapii w zależności od dysfunkcji, wieku i charakteru pacjenta.
Terapeuci wyczuwają w każdym momencie, posługując się technikami manualnymi przy wykonywaniu ćwiczeń, emocje pacjenta, jego niepokój poprzez napięcie mięśni, grymas na twarzy czy stan funkcjonalny w danym dniu.
Jeżeli terapia nie przynosi poprawy w trakcie usprawniania, badam ponownie pacjenta, koryguję program leczenia w celu uzyskania poprawy stanu funkcjonalnego.
terapeuci w trakcie terapii manualnej i ćwiczeń, wyczuleni są na wszelkiego rodzaju odczucia bólowe, które przy prawidłowej technice nie powinny mieć miejsca, gdyż usprawnianie to nie tylko efekt mechaniczny, ale także chemiczny i emocjonalny. Ułożenie pacjenta i wykonywanie technik manualnych uwalniających pacjenta od bólu, uaktywnia substancje lecznicze endogenne, które znacznie przyspieszają efekty leczenia. Każdy z moich terapeutów zanim posłuży się jakąkolwiek technika u pacjenta musi ją wykonać wielokrotnie na mnie.
Oceniam poprawność jej wykonania i czas pracy fizjoterapeuty z pacjentem w celu doskonalenia się, doprowadzając daną technikę do perfekcji, co często ma miejsce po kilkusetnym, a nawet kilkutysięcznym powtórzeniu.
W trakcje rehabilitacji uczymy pacjentów ćwiczeń i mówimy z czego powinni zrezygnować w życiu codziennym, aby utrzymać dobrą sprawność i uniknąć nawrotu ograniczeń funkcji, a co za tym idzie choroby.

Kontakt z pacjentem po rehabilitacji

Po zakończonym leczeniu utrzymuję kontakt z pacjentem poprzez okresowe kontrole, których częstotliwość zależy od charakteru zaburzeń, a które dyscyplinują pacjenta w kontynuacji leczenia szczególnie w chorobach przewlekłych.

Kompleksowość leczenia

Kompleksowość naszego leczenia polega na łączeniu profilaktyki z leczeniem zachowawczym i operacyjnym. Usprawniamy pacjenta w celu osiągnięcia optymalnego stanu funkcjonalnego lub przygotowując do leczenia operacyjnego, gdyż wychodzę z założenia, że im lepszy jest stan funkcjonalny pacjenta przed operacją, tym łatwiejszy jest jego powrót do zdrowia po leczeniu operacyjnym. Potwierdza się to w codziennej praktyce.
Jeżeli zaburzenia funkcji przekraczają moje możliwości diagnostyczno-lecznicze, nie pozostawiam pacjenta samego sobie, lecz kontynuuję jego leczenie, kierując do specjalisty, który jest w leczeniu danego schorzenia biegły i ma duże doświadczenie praktyczne. Współpracuję z kolegami, którzy są mistrzami w swoich wąskich dziedzinach i do nich kieruję swoich pacjentów, gdyż współczesna medycyna zmierza w stronę wąskich specjalizacji, w których lekarze stają się mistrzami. Era uniwersalnych lekarzy przeminęła.

Leczenie operacyjne - dzieci

Biodro

W stawie biodrowym rekonstrukcje kostno - stawowe, poprawa bilansu mięśniowego;

- we wrodzonych zwichnięciach i podwichnięciach, /otwarta repozycja, osteotomia korekcyjna kości udowej, osteotomia miednicy/
- w niestabilnościach porażennych,
- w deformacjach resztkowych po dysplazji u dzieci starszych,
- w deformacjach pozapalnych, jałowej martwicy końca bliższego kości udowej,
- w biodrze szpotawym, koślawym,
- w niestabilności biodra u dzieci z przepukliną oponowo - rdzeniową,
- w niestabilności biodra u dzieci z Mózgowym porażeniem dziecięcym,
- usuwanie łagodnych zmian nowotworowych 'guzy włókniste, guzkowate zapalenie pochewki, kostniakochrzęstniaki, tłuszczaki/

W kończynach dolnych poprawa osi i rotacji, bilansu mięśniowego, oraz stabilizacji torebkowo-więzadłowej/ otwarte i artroskopowe/;

- w deformacjach szpotawych / choroba Blounta, pourazowe, pozapalne/,
- w deformacjach koślawych / pozapalne, pourazowe, idiopatyczne/,
- w deformacjach wrodzonych,
- w deformacjach po jałowej martwicy,
- w nawykowych zwichnięciach w stawie rzepkowo - udowym,
- w niestabilnościach jedno i wielopłaszczyznowych kolan,
- w oddzielającej jałowej martwicy kostno - chrzęstnej,
- usunięcie skostnień z wiązadła właściwego rzepki,
- usuwanie łagodnych zmian nowotworowych /guzy włókniste, guzkowate zapalenie pochewki, kostniakochrzęstniaki, tłuszczaki/

Rekonstrukcja stóp

- w wadach wrodzonych;
końsko-szpotawa, płasko-koślawam wydrążona, rozpłaszczona,
stopa serpentynowa, stopa piętowa, wrodzony zrost kości stępu,
dodatkowa kość łódkowata, syndaktylia, polidaktylia, makrodaktylia/,
- w deformacjach pourazowych,
- w deformacjach pozapalnych,
- w dysfunkcjach i deformacjach porażennych /mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, polineuropatie/,
- paluch koślawy, paluch szpotowaty, place szponiaste, palce młodkowate
- usuwanie łagodnych zmian nowotworowych / guzy włókniste, guzkowate zapalenie pochewki, kostniakochrzęstniakim tłuszczaki/

Wrodzone stopy płasko - koślawe

szyja
- mięśniopochodny kręcz szyi

nowotworowy ukłądu kostno - mięsniowego
- torbiele kości,
- wyrośl chrzęstno - kostna,
- dysplazja włóknista,
- kostniak kostnawy.

Kompleks barkowy

Rekonstrukcje w obrębie kończyny górnej / otwarte i artroskopowe/

Kompleks barkowy / rekonstrukcje otwarte i artroskopowe/
- niestabilności w stawie ramienno - łopatkowym / pourazowe, w wadach rozwojowych, pozapalne/
- nawykowe zwichnięcia / przednie, tylne/
- wysokie ustawienie łopatki

Leczenie operacyjne - dorośli

Chirurgia stawu skokowego i stopy

- artroskopia stawu skokowego,
rekonstrukcja wiązadeł kompleksu bocznego i przyśrodkowego stawu skokowego,
- rekonstrukcje wczesne i późne ścięgna Achillesa,
- w wadach wrodzonych i nabytych / w stopie końsko-szpotawej, płasko-koślawej, wydrążonej, rozpłaszczonej, stopie serpentowej, piętowej, dodatkowej kości łódkowatej, syndaktylii, polidaktylii, makrodaktylii/,
- w deformacjach pourazowych,
- w deformacjach pozapalnych,
- w dysfunkcjach i deformacjach porażennych /w porażeniach OUN, przepuklinie oponowo-rdzeniowej, polineuropatiach/,
- paluch koślawy, paluch szpotawy, palce szponiaste, palce młodkowate,
- usuwanie łagodnych zmian nowotworowych / guzy włókniste, guzkowate zapalenie pochewki, kostniakochrzęstniaki, tłuszczaki/,
- poprawa bilansu mięśniowego w stopie opadającej

Kompleksowa rekonstrukcja stopy z paluchem koślawym

Rekonstrukcja stóp porażennych

Rekonstrukcja palców w stopie

Rekonstrukcja artroskopowa i otwarta stawu kolanowego

- dwupęczkowa rekonstrukcja wiązadła krzyżowego przedniego,
- rekonstrukcja wiązadła krzyżowego tylnego,
- rekonstrukcja kompleksu przednio - przyśrodkowego + szycie łąkotki,
- rekonstrukcja wiązadła pobocznego przyśrodkowego,
- rekonstrukcja wiązadeł rzepkowo - udowych / w konflikcie rzepkowo - udowym, nawykowym zwichnięciu rzepki/
- rekonstrukcja wiązadła rzepki w uszkodzeniach wczesnych i późnych,
- artroskopia kolana w celu częściowego usunięcia łąkotki,
- artroskopia kolana w celu usunięcia produktów rozpadu chrząstki stawowej, ciał wolnych, zmian wytwórczych na krawędziach nasad,
- artroskopia kolana i szycie łękotki,
- artroskopia kolana i wycięcie łękotki,
- artroskopia kolana i plastyka chrząstki; mikro złamania lub termoablacja,
- artroskopia kolana z przeszczepem bloczków chrzęstno-kostnych,
- artroskopia i przeszczep autologicznych chondrocytów,
- osteotopie kości piszczelowej i udowej poprawiające oś kończyny i rotację,
- usuwanie łagodnych zmian nowotworowych, / guzy włókniste, kostniakochrzęstniaki, tłuszczaki/

W stawie biodrowym rekonstrukcje kostno - stawowe, poprawa bilansu mięsniowego:

- w resztkowych zmianach po zwichnięciu i podwichnięciach, /osteotomia korekcyjna kości udowej, osteotomia miednicy, plastyka dachu panewki/
- w niestabilnościach porażennych,
- w deformacjach pozapalnych, jałowej martwicy końca bliższego kości udowej,
- w biodrze szpotawym, koślawym,
- w niestabilności biodra z przepukliną oponowo - rdzeniową,
-

Galeriaic_at

1 2 3 4 5 6

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl