Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

MEDserwis.pl >Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawiecheck

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

adres:ul. Kondratowicza 8, Warszawa

telefon:22 326 55 00

www:www.szpital-brodnowski.waw.pl

 www.mazowieckiszpitalbrodnowski.medserwis.pl

e-mail:sekretariat@brodnowski.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7

Informacje szczegółoweic_i

Informacje dodatkoweic_i

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został powołany w 2009 roku. Od 01.01.2011 r. kontynuuje działalność medyczną zlikwidowanego Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i kultywuje jego 30-letnią znamienitą tradycję medyczną.
Świadczenia medyczne udzielane są w powołanych przedsiębiorstwach Spółki tj. Bródnowskim Centrum Klinicznym oraz Poliklinice Bródnowskiego Centrum Klinicznego – w 14 oddziałach (w tym 11 oddziałach klinicznych), 5 zakładach diagnostycznych, 3 oddziałach dziennych oraz w poradniach specjalistycznych.
W skład Bródnowskiego Centrum Klinicznego wchodzą:

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy
2. Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
3. Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
4. Zespołów Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
5. Zespół Oddziałów Neurologii
6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
7. Zespół Oddziałów Neonatologii
8. Zespół Oddziałów Ginekologii i Położnictwa
9. Zespół Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
10. Oddział Neurochirurgii
11. Zespół Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji
12. Zespół Oddziałów Okulistyki
13. Zespół Oddziałów Otolaryngologii
14. Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego
15. Blok Operacyjny wraz z Pracownią Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych
16. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
17. Zakład Diagnostyki Obrazowej (RM, TK, medycyna nuklearna)
18. Zakład Diagnostyki Ultrasonograficznej i Mammografii
19. Pracownia EEG
20. Pracownia EMG
21. Apteka Szpitalna
22. Centralna Sterylizatornia
23. Zakład Patomorfologii

W skład Polikliniki Bródnowskiego Centrum Klinicznego wchodzą:

1. Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii
2. Polikliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego:

- Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego dla Dorosłych
- Oddział Dzienny Psychiatryczny
- Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu
- Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień

3. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)
4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Przez 30 lat działalności staliśmy się wieloprofilowym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem. Jesteśmy zaliczani do przodujących zakładów diagnostyczno- leczniczych w Polsce. W Zespole Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Diabetologii utworzono pierwszy w Polsce ogólnokrajowy system kontroli jakości wyników leczenia cukrzycy i jej powikłań.

Znaczący postęp osiągnięto też w kardiologii. Stworzono nowoczesne zaplecze diagnostyczne w pracowniach: echokardiografii, testów wysiłkowych, zaburzeń rytmu, elektrofizjologii z wszczepianiem i kontrolą stymulatorów serca. Natomiast uruchomienie w 2004 roku pracowni hemodynamicznej umożliwiło wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia chorób serca, jak: angioplastyka, czy protezy naczyniowe zakładane do naczyń wieńcowych.

Również intensywnie rozwijała się gastroenterologia, dzięki uruchomionej w 1993 roku Pracowni Endoskopii Zabiegowej. Wprowadzono endoskopowe metody leczenia chorób dróg żółciowych, jak usuwanie nieoperacyjne złogów i zakładanie protez. Stworzono też możliwość wykonywania zabiegów pod kontrolą ultrasonografii.

Zorganizowano nowoczesną pracownię okulistyczną, przeznaczoną do leczenia powikłań okulistycznych w cukrzycy, wyposażoną w laser argonowy i sprzęt do angiografii siatkówki. Wprowadzono nowoczesne metody leczenia zaćmy i wszczepiania soczewek.

Natomiast specjaliści z Zespołu Oddziałów Neurochirurgii rozpoczęli unikalne w skali kraju operacje wszczepiania stymulatorów i przeszczepiania komórek embrionalnych mózgu u pacjentów z chorobą Parkinsona i uogólnioną dystonią. Jako pierwsi w Polsce przeprowadzali operacje mózgu w głębokiej hipotermii, z zatrzymaniem krążenia i z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego, operacje przeszczepów naczyniowych wspomagających krążenie mózgowe.

W Zespole Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej już w latach 80 ubiegłego stulecia, prowadzono badania i stosowano polskie protezy naczyniowe. Wprowadzono nowe, oryginalne metody leczenia zwężeń i niedrożności tętnic szyjnych, zwężeń i tętniaków aorty i tętnic obwodowych, własne metody endoskopowego leczenia chorób żył i chirurgicznego formowania nowych zastawek żylnych. Już w latach 90 wprowadzono i rozwijano laparoskopową technikę operacyjną.
W oddziale Ortopedii opracowano własne patenty protez stawu biodrowego, w coraz szerszym zakresie wykonywane są operacje wszczepiania endoprotez. Wprowadzono również nowoczesne metody diagnostyczne stawów (artroskopia).

W Zespole Oddziałów Ginekologiczno - Położniczych i wprowadzono nowoczesne metody diagnostyczne, jak np. ultrasonografię dopplerowską do diagnozowania zmian nowotworowych narządu rodnego oraz wad rozwojowych płodu. Pierwszy raz w Polsce wprowadzono metody histeroskopowe w diagnostyce i leczeniu zmian wewnątrzmacicznych. Wprowadzono metody fotodynamiczne w diagnostyce i leczeniu nowotworów narządu rodnego. Rozwinięto nowoczesne metody chemioterapii i metody monitorowania wyników leczenia nowotworów narządu rodnego. Wdrożono laparoskopowe metody leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu.

W Zespole Oddziałów Otolaryngologii stosuje się chirurgiczne metody leczenia pacjentów z nowotworami: krtani, gardła środkowego i dolnego, jamy ustnej, zatok obocznych nosa, ucha, gruczołów ślinowych, tarczycy i przytarczyc oraz guzów podstawy czaszki, uchyłków przełyku Zenkera, guzów oczodołu, chirurgii nerwu twarzowego, leczeniu zwężeń krtani i szyjnego odcinka tchawicy, rehabilitacji chirurgicznej słuchu.

Na bazie Oddziału Neurologii utworzono klinikę. W jej skład wchodzi zaopatrzony w nowoczesną aparaturę monitorującą pododdział intensywnego nadzoru pacjentów po udarach mózgu oraz uruchomiony w 2006 roku pododdział wczesnej rehabilitacji neurologicznej.

W Zespole Oddziałów Psychiatrii działa oddział ogólno-psychiatryczny, oddział leczenia zaburzeń afektywnych, pododdział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz Oddział Dzienny i Oddział Leczenia Środowiskowego przy ul. Suwalskiej.

Obecnie w klinikach i oddziałach szpitala może być jednocześnie hospitalizowanych ok. 700 pacjentów. Średnio w ciągu roku w Bródnowskim Centrum Klinicznym hospitalizowanych jest ok. 27 500 tysięcy chorych, natomiast w Poliklinice Bródnowskiego Centrum Klinicznego udziela się ponad 175 600 porad i konsultacji specjalistycznych.

Szpital współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutem Żywności i Żywienia, które to instytucje tworzą kliniki na bazie oddziałów szpitalnych. W związku z powyższym na terenie placówki kształceni są przyszli lekarze, pielęgniarki, specjaliści w kilkunastu dziedzinach medycyny. Szpital ma uprawnienia do prowadzenia specjalizacji we wszystkich 14 oddziałach.

W ramach programów unijnych Szpital uzyskał środki finansowe na zakup angiografu, gamma kamery, systemu do neuronawigacji oraz instalacji i wdrożenia systemu informatycznego.

W roku 2012 oddano do użytku nowoczesny 9-salowy Blok Operacyjny.

Galeriaic_at

1
2
3
4
5
6
7

Aktualności

Zarządzanie w ochronie zdrowia – co dają te studia podyplomowe? Perspektywy zawodowe więcej

Jak skutecznie usuwać blizny sposobami domowym więcej

Bądź piękna z BONA DEA - sprawdź jakie okazje przygotowaliśmy dla Ciebie w tym miesiącu! więcej

Lekarska Spółdzielnia Profesorsko-Ordynatorska zaprasza pacjentów na konsultacje i badania! więcej

Pantomogram – co warto wiedzieć o badaniu? więcej

Badania prenatalne dla kobiet więcej

Powiększanie piersi – najważniejsze informacje więcej

Plastyka piersi – czy warto się na nią zdecydować? więcej

Nowoczesna stomatologia – jak dbać o zdrowie jamy ustnej więcej

Dermatologiczne rozwiązania najczęściej występujących problemów skóry więcej

Rezonans magnetyczny Warszawa - bez skierowania, bez kolejki w Centrum Medycyny Sportowej. więcej

Tomografia komputerowa Warszawa - prywatnie w Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie więcej


Nowości ze świata medycyny

medycynaestetyczna bona dea

Czy wiesz, że...

Zobacz również

Apteki

Domy opieki

Szpitale w Polsce

Dodaj placówkę do bazy

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl