Anoreksja - przyczyny choroby

lekarze specjaliści >Anoreksja - przyczyny choroby

Anoreksja - przyczyny choroby

Anoreksja jest niewątpliwe chorobą psychiczną, której podłoże znajduje się w rodzinie, środowisku chorego - w pracy, szkole - i ogółem w nieprawidłowych relacjach interpersonalnych. Choroba powoduje zaburzenie odżywiania się, polegające na celowej utracie wagi wywołanej i podtrzymywanej przez osobę chorą. Obraz własnego ciała jest zaburzony; występują objawy dysmorfofobii. Lęk przybiera postać uporczywej idei nadwartościowej, w związku z czym pacjent wyznacza sobie niski limit wagi. Anoreksja dotyczy przeważnie dziewcząt i kobiet w wieku 10–13 lat oraz 16-21. Najczęstszą formą jest anoreksja mentalna która dotyka dziewczęta w wieku dorastania. Choroba cechuje się szybko postępującym wyniszczeniem organizmu, które pozostawia często już nieodwracalne zmiany. Nieleczona prowadzi do śmierci w około 10% przypadków. Anoreksja zwykle rozpoczyna się przed 20 rokiem życia. W tego typu zaburzenia częściej popadają dziewczęta aniżeli chłopcy. Anoreksja w większości przypadków dotyka dziewczęta i kobiety, które odczuwają nieświadomy lęk przed identyfikacją z własną płcią. Nie zgadzają się z własną seksualnością, unikają kontaktu z innymi osobami, zwłaszcza z przeciwną płcią, a także odchudzają się by w wyniku diety zachować sylwetkę dziecka, jaką miały przed okresem pokwitania. Często dochodzi do tego wtórny brak miesiączki. Choroba powoduje także obsesyjny lęk przed przybraniem na wadze, który sprawia, że obsesyjnie myślą o jedzeniu i przekonane są, że "szczupła" figura jest kluczem do sukcesu. Obsesja ta wywołuje jadłowstręt psychiczny. Choroba diagnozowana jest wyłącznie na podstawie wartości BMI i kompulsywnego myślenia o wadze. Niezwykle częstą postacią jest anoreksja kulturowa – spowodowana próbami sprostania nierealistycznym wzorcom wyglądu – wyidealizowanemu modelowi kobiecości.

Przyczyn choroby jest wiele, do najważniejszych należą:
-niska samoocena, poczucie beznadziejności i brak wiary w siebie,
-niezadowolenie ze swojej figury,
-zaburzone postrzeganie obrazu własnego ciała,
-lęk przed dorosłością i dojrzewaniem
-lęk przed przytyciem
-chęć udowodnienia, że jest się najlepszym
-zwiększone zużycie serotoniny przez mózg
-nadaktywność układu odpornościowego, którego komórki mogą uszkadzać ośrodki w mózgu odpowiedzialne za łaknienie
-zwiększone stężenie CRH ze zmniejszonym metabolizmem kortyzolu
-zanik cyklu miesiączki u kobiet (Medserwis.pl)


Anoreksja - pozostałe artykuły

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl