Alkoholizm - przyczyny, skutki, leczenie alkoholizmu

lekarze specjaliści >Alkoholizm - przyczyny, skutki, leczenie alkoholizmu

Alkoholizm - przyczyny, skutki, leczenie alkoholizmu

Alkoholizm - przyczyny, skutki, leczenie alkoholizmu

Alkoholizm jest chorobą, która występuje w każdej warstwie społecznej. Jej ofiarami są zarówno osoby z niższych warstw społecznych, jak i osoby dobrze wyedukowane, które zajmują kierownicze stanowiska. Alkoholicy są często potępiani przez społeczeństwo, a ich dysfunkcja utożsamiania jest z własnym wyborem. Skuteczna terapia i leczenie alkoholizmu może pozwolić na wyjście uzależnionego z problemu oraz normalne życie.

Co to jest alkoholizm?Alkoholizm jest zaburzeniem, które objawia się utratą kontroli nad spożyciem alkoholu. Nałogowe picie prowadzi do uzależnienia psychicznego oraz fizycznego. Początkowo rozpoznanie choroby jest bardzo trudne. Spowodowane jest to cienką granicą pomiędzy towarzyskim aspektem spożywania alkoholu a chorobowym procesem.

Dużym zagrożeniem jest fakt, że alkoholizm jest uważany za chorobę pierwotną. Oznacza to, że jest to przyczyna kolejnych schorzeń, które dotkną osobę uzależnioną. Powiązane z alkoholizmem mogą być zarówno zaburzenia somatyczne, jak i psychotyczne. Najczęściej rozwijają się:
- Alkoholowa Marskość Wątroby
- Wrzody Żołądka i Dwunastnicy
- Łuszczyca
- Ostre zapalenie trzustki
- Zanik robaka móżdżku
- Polineuropatia obwodowa
- Depresja

Nieleczony alkoholizm jest chorobą śmiertelną, jednak w dokumentach rzadko jako przyczynę zgonu podaje się alkoholizm. Zazwyczaj jest to jedna z powiązanych z alkoholizmem chorób somatycznych. Leczenie alkoholizmu jest problematyczne, ponieważ związane jest ze stygmatyzacją społeczną osób uzależnionych. Jak większość chorób, które powiązane są z nałogami, problem jest uważany za wybór osoby chorej, a nie jednostka chorobowa, do wyleczenie przez wykwalifikowanego specjalistę. Leczenie z alkoholizmu jest możliwe, ale osoba chora zawsze będzie uzależniona – stąd pochodzi termin Trzeźwiejący Alkoholik.

Fazy alkoholizmuFazy alkoholizmy pokazują, że choroba nie pojawia się nagle, a jest procesem o różnym nasileniu. Po raz pierwszy zostały one zaproponowane przez Elvina Mortona Jelinka – amerykańskiego lekarza o czeskim pochodzeniu. W uzależnieniu od alkoholu możemy wyróżnić 3 różne stopnie zaawansowania:
- Faza prealkoholowa
- Faza ostrzegawcza
- Faza krytyczna
- Faza chroniczna

Faza prealkoholowa może trwać nawet kilka lat i pozostać niezauważona. Człowiek znajdujący się w tej fazie nie odbiega swoim zachowaniem od osób sięgających po używkę sporadycznie. Momentem przejściowym i kluczowym w procesie chorobowym jest uczucie, że alkohol daje odprężenie i zaczyna być stosowany jako środek poprawy humoru. Nie występuje tutaj jeszcze picie w samotności, jednak można zauważyć, że chory poszukuje okazji do spożycia, co prowadzi do tego, że bez pomocy alkoholu osoba uzależniona nie jest w stanie poradzić sobie z problemami. Zauważalny jest również wzrost tolerancji na alkohol.

Faza ostrzegawcza pojawieniem się pierwszego palimpsesteu alkoholowego. Jest to częściowym lub całkowity zanik pamięci, który spowodowany jest nadmiernym spożyciem alkoholu, jednak nie jest powiązany z utratą świadomości. Charakterystycznym objawem osoby, która znajduje się w tym stadium, są zaniki pamięci nawet przy spożyciu bardzo małej ilości alkoholu. Charakterystyczne zmiany obejmują szybsze picie, inicjowanie kolejek, znaczne zmiany osobowości oraz potajemne picie, aby szybciej osiągnąć stan upojenia. Warto też zwrócić na pojawiające się wyrzuty sumienia osoby spożywającej alkohol, jednak są one racjonalizowane, a uzależniony nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że jest silnie uzależniony od alkoholu i leczenie alkoholizmu powinno go dotyczyć.

Faza krytyczna charakteryzuje się utratą kontroli nad życiem. Nie dotrzymuje już danych słów swoim bliskim. Pojawiają się krótkie stany abstynencji, które upewniają alkoholika w przekonaniu, że wciąż posiada kontrolę nad swoim piciem. Głównym celem staje się zgromadzenie środków na alkohol i jego zakup. Pojawiają się pierwsze zmiany chorobowe, spada popęd seksualny i zaczyna występować głód alkoholowy. Warto też zauważyć spadek samooceny i poczucie bezradności.

Faza chroniczna jest ostatnim stanem choroby. Człowiek, który się w niej znajduje, wyzbywa się wszystkich wyrzutów sumienia i zahamowani. Picie zaczyna już rano i całkowicie się w tym zatraca. Spada tolerancja na alkohol, zanikają uczucia wyższe i znacząco pogorsza się stan zdrowia. Zespół abstynencyjny jest efektem każdej próby przestania pić. Charakteryzuje się drżeniem rąk, wymiotami, zaburzeniami snu, a nawet lękami. Zaczyna pojawiać się przewlekła psychoza alkoholowa. Alkoholik, który znajduje się w tym miejscu, zaczyna sięgać po trujące substancje zawierające alkohol na przykład denaturat.

Typy alkoholizmuUzależnienie można podzielić też na typy. Autorem tego podziału również jest E. M. Jellinek, badacz mający największy wpływ na postrzeganie alkoholików oraz wpisanie uzależnienia jako jednostki chorobowej, co umożliwiło leczenie alkoholików.

Typ Alfa to osoba, która jest uzależniona typowo psychicznie. Sięga po alkohol, aby poradzić sobie z problemami codziennymi, rozterkami, frustracjami. Zazwyczaj są to osoby o bardzo niskiej odporności na stres. Taka osoba finalnie traci kontrolę nad piciem i swoim życiem.

Typ Beta, to człowiek uzależniony, którego choroba jest już powiązana z komplikacjami fizycznymi. Często występuje u niego marskość wątroby, uszkodzenie trzustki czy zapalenia błony śluzowej. Nie ma tutaj podłoża psychicznego picia, a przyczyny alkoholizmu zazwyczaj pochodzą z sytuacji społecznej czy środowiskowej. Skuteczna terapia alkoholowa zazwyczaj nie jest możliwa, bo takie osoby nie chcą się jej poddać.

Typ Gamma pije coraz więcej, a jego tolerancja alkoholu znacznie rośnie. Może występować uzależnienie zarówno uzależnienie psychiczne, jak i fizyczne. Autor podziału uważa, że jest to najbardziej typowa i popularna odmiana alkoholizmu. Osoba uzależniona zachowuje okresy trzeźwości i sama podejmuje decyzję o ponownym piciu. Mogą wystąpić objawy zespołu abstynencyjnego.

Typ Delta będzie kontrolować ilości wypitego alkoholu, jednak nie będzie umieć powstrzymać się od picia. Osoba uzależniona nie może przestać pić nawet na krótki okres bez pojawienia się zespołu abstynencyjnego. Typ ten jest charakterystyczny dla środowisk, w których spożywa się duże ilości trunków niskoprocentowych. Wyniszczenie organizmu postępuje powoli.

Typ Epsilon potrafi nie pić przez bardzo długie okresy. Jednak, gdy rozpoczyna już spożywanie alkoholu, to można zauważyć ciągi alkoholowe, które prowadzą do całkowitego oszołomienia i utraty świadomości. Jego picie zazwyczaj jest bardzo intensywne.

Przyczyny alkoholizmuUzależnienie od alkoholu jest chorobą, która może mieć różne źródła pochodzenia. Wiele z nich jest jednak doskonale znana.
Medyczne przyczyny alkoholu związane są z właściwościami organizmu. Wyróżnia się tutaj wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy, co prowadzi do odurzenia organizmu. Rolę odgrywają też czynniki genetyczne oraz fizjologiczne.
Psychologiczne aspekty uzależnienia dotyczą zaburzeń jednostki, a zażywanie alkoholu stanowi odskocznie i jest jednym z mechanizmów ochronnych jednostki.
Pedagogiczne podłoże związane jest ze źle przeprowadzonym socjalizowaniem jednostki. Jednym z powodów może być dysfunkcyjna rodzina, która nie potrafi przekazać odpowiednich wniosków, problemy szkolne czy kontakt z degeneracyjnym otoczeniem.
Socjologiczne podłoże uzależnienia pochodzi ze zmian we współczesnym świecie i problemów z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości. Często jednak powyższe przyczyny łączą się ze sobą i niekoniecznie można wyróżnić jeden powód.

Objawy uzależnienia od alkoholu.Leczenie alkoholizmu to bardzo skomplikowany proces. Warto go zacząć, gdy tylko zauważy się pierwsze objawy. Terapia alkoholików nie należy jednak do łatwych, bo objawy często są bardzo łatwe do przeoczenia.
Alkoholicy zazwyczaj kryjąc się przed innymi, zdarza się sięganie po alkohol w pracy. Warto jednak zwrócić uwagę na występujący głód alkoholowy, który wymusza na chorych spożywanie alkoholu.
Poważniejszym objawem uzależnienia jest obecność zespołu abstynencyjnego. Osoba, która zostaje pozbawiona alkoholu, zaczyna mieć drgawki, arytmię, bóle głowy, drażliwość, lęki, zaburzenia ciśnienia. Ponowne spożycie alkoholu sprawia, że normalne funkcjonowanie jest przywrócone.
Leczenie alkoholizmu powinno być rozważone, gdy zaczyna występować upośledzenie kontroli picia oraz zwiększona tolerancja na alkohol. Osoba uzależniona zaczyna mieć problemy z zakończeniem picia oraz zaczyna potrzebować znacznie większej dawki, aby się upić.
Wystąpienie którejkolwiek z powyższych jest powodem, aby zastanowić się, czy detoks alkoholowy oraz terapia dla alkoholika nie jest dobrym pomysłem.

Skutki alkoholizmuSkutki alkoholizmu są związane ze sferą somatyczną oraz psychiczną. Obejmują szereg problemów, a osoby uzależnione mogą cierpieć na krwiste wymioty, biegunkę, żylaki przewodu pokarmowego, refluks, marskość wątroby czy przewlekłe zapalenie trzustki. Dodatkowo mogą występować halucynacje, paranoja alkoholowa czy depresja.

Sposoby leczenia alkoholizmuLeczenie alkoholizmu to proces długotrwały i wynosi od około 18 do 24 miesięcy. Warto pamiętać, że można wybrać opcję leczenia na NFZ lub prywatny ośrodek uzależnień alkoholowych. Leczenie polega przede wszystkim na psychoterapii i może być prowadzone na różne sposoby.
Leczenie dla alkoholików może być prowadzone w poradni leczenia odwykowego. Spotkania są zazwyczaj 2-3 razy w tygodniu, a pierwszy etap zajmuje około pół roku. Warto zwrócić uwagę, że w takich poradniach odbywa się nie tylko terapia dla uzależnionych od alkoholu, ale również ich rodzin i bliskich, którzy często stają się osobami współuzależnionymi.
Terapia dla alkoholików prowadzona jest również w na oddziałach dziennego pobytu. Miejsca takie prowadzą terapię 5 dni w tygodniu. Podstawowa terapia od alkoholu leczenie około 8 tygodni.
Leczenie alkoholizmu, a dokładnie jego początkowy etap, odbywa się też na oddziale leczenia zespołu abstynencyjnego. Tutaj kierowane są osoby, których stan zagraża życiu. Pobyt w szpitalu zajmuje około tygodnia, a po jego zakończeniu chorzy kierowani są do poradni odwykowych oraz grup anonimowych alkoholików, aby kontynuować terapię od alkoholu.
>Ośrodek dla uzależnionych od alkoholu to specjalistyczne miejsce, które prowadzi leczenie osób uzależnionych od alkoholu. Miejsca takie pomagają uporać się chorym z ich problemem i często są skutecznym wyjściem z problem, a ich terapia leczenia alkoholizmu często cechuje się indywidualnym podejściem do pacjenta.

Jak pomóc alkoholikowi – dlaczego warto wybrać Prywatny Ośrodek Terapii Leczenia Uzależnień Tratwa.Leczenie alkoholizmu prowadzone przez prywatny ośrodek terapii uzależnień zależy od metod, które prowadzi dany ośrodek uzależnień od alkoholu. Nie każde leczenie alkoholizmu jest tak samo skuteczna, dlatego warto wybrać odpowiedni ośrodek.
Ośrodek terapii Leczenia Uzależnień Tratwa Ośrodek położony jest w malowniczej miejscowości Wisła, a warunki mieszkaniowe utrzymane są na wysokim poziomie. Sprawia to, że podopieczni mogą skupić się tylko na terapii. Dodatkowym plusem jest to, że dewizą ośrodka jest indywidualne podejście do każdej pacjenta, co sprawia, że terapia alkoholizmu odnosi lepszy skutek.
Tratwa Prywatny Ośrodek Terapii Leczenia Uzależnień
ul. Beskidzka 8
43-460 Wisła
Masz pytania? Ty lub Twój bliski potrzebuje pomocy?
Zadzwoń lub napisz!
Tel.: +48 666 03 05 05
E-mail: tratwaosrodek@gmail.com
WWW: https://tratwa.pl/

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl