Polskie Towarzystwo Lekarskie

MEDserwis.pl >Polskie Towarzystwo Lekarskie

Polskie Towarzystwo Lekarskiecheck

Polskie Towarzystwo Lekarskie

adres:ul. Mokotowska 46/12, Warszawa

telefon:603 28 86 99

www:http://www.ptl.org.pl

 www.ptl.medserwis.pl

e-mail:ptl@interia.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Informacje dodatkoweic_i

Rodowód polskich stowarzyszeń lekarskich jest bardzo odległy i z wielkimi ponad 200-letnimi tradycjami. Ziemie polskie w dziewiętnastym wieku znajdowały się pod zaborami trzech wielkich mocarstw: Austrii, Prus i Rosji. Wzrastała świadomość narodowa Polaków i Polscy lekarze odczuwali potrzebę zrzeszania się. Zaowocowało to tym, że w 1805r w Wilnie powstało Towarzystwo Lekarskie z inicjatywy Jędrzeja Śniadeckiego, jednego z najwybitniejszych uczonych polskiego Oświecenia, a obecnego Patrona Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Była to jedna z pierwszych organizacji lekarskich w tej części Europy. Kolejne towarzystwa lekarskie powstawały na terenie wszystkich zaborów. W 1820 roku zostało założone Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, a potem kolejne w Krakowie, Lublinie, Kaliszu i innych, a także na kresach Polski, i poza granicami kraju: w 1858 r. w Paryżu, w 1901 r. w Sankt Petersburgu, w 1907 r. w Chicago, w 1912 r. powstało Polskie Towarzystwo Lekarzy w Ameryce.

W okresie zaborów, poza głównym nurtem działalności w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i naukowych, towarzystwa lekarskie były miejscem kształtowania postaw patriotycznych i krzewienia kultury polskiej. Tworzyli je bowiem i wspierali wielcy lekarze: Tytus Chałubiński, Henryk Jordan, Wiktor Szokalski, Ludwik Rydygier, Władysław Biegański i inni. Dr Władysław Biegański, który po przezwyciężeniu dużych utrudnień ze strony urzędu carskiego w 1901 r. założył w Częstochowie Towarzystwo Lekarskie. Pełniąc przez 16 lat obowiązki prezesa uczynił z Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego jedno z najpoważniejszych ośrodków krzewienia wiedzy i kultury w zaborze rosyjskim. Po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 r. nastąpił okres spontanicznego powstawania lokalnych towarzystw lekarskich. Niestety druga wojna Światowa przerwała owocną działalność polskich towarzystw lekarskich, ale wielu lekarzy wychowanych w okresie międzywojennym zapisało swą bohaterską działalnością najpiękniejsze karty najnowszej historii Polski.

Po drugiej wojnie światowej władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) zlikwidowały izby lekarskie i regionalne towarzystwa lekarskie. W miejsce dotychczasowych 17 towarzystw utworzono jedno o zasięgu ogólnokrajowym, nadając mu nazwę Polskie Towarzystwo Lekarskie. PTL miało ułatwić władzom politycznym sterowanie, ale PTL nigdy nie podporządkował się naciskom i pozostało apolityczne, co zawdzięczamy niezwykłym postaciom PTL (p: Tadeusz Brzeziński „Polskie Towarzystwo Lekarskie 1951-2001”, Warszawa 2001).

Dzięki wysokiemu morale ówczesnego środowiska lekarskiego, sprawy organizacyjne PTL dostały się w ręce ludzi mądrych i szlachetnych. Pomimo pauperyzowania i licznych prób ze strony PRL odszlachetnienia stanu lekarskiego, PTL było ostoją tradycji i kontynuatorem etosu lekarskiego. Opracowane przez grono najwybitniejszych polskich autorytetów medycznych (m.in. prof. Józef Bogusz) „Zasady deontologiczne polskiego lekarza” były wzorcem w wychowaniu studentów i podstawą oceny postępowania lekarzy.

Polskie Towarzystwo Lekarskie to najliczniejsze stowarzyszenie i jedyne w kraju towarzystwo medyczne mające charakter międzydyscyplinarny. W oddziałach regionalnych, kołach i sekcjach specjalistycznych zrzesza obecnie ponad 10 000 lekarzy różnych dyscyplin medycznych, przede wszystkim lekarzy ogólnych, rodzinnych, a w późniejszych latach również specjalistów, którzy widzieli konieczność integrowania różnych dyscyplin medycznych. Polskie Towarzystwo Lekarskie będąc najliczniejszym towarzystwem ,dobrowolnie zrzeszających się lekarzy, stało się niepisanym spadkobiercą rozwiązanych izb lekarskich i przez 40 lat walczyło o ich reaktywowanie. Pełną autonomię PTL i jego Oddziały uzyskały dopiero po demokratycznych przemianach w 1991 r., a widomym tego znakiem stał się sztandar Polskiego Towarzystwa Lekarskiego ufundowany z inicjatywy dr Tadeusza Taborka w 2000 r., na którym widnieją hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna” i „Dobro chorego najwyższym prawem” stanowiące nakaz, obowiązek, przywilej i drogowskaz wskazujący kierunek i kontynuacje zadań PTL we współczesnych czasach, w których Polskie Towarzystwo Lekarskie podąża śladami wielkich Poprzedników i Nauczycieli.

Celem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego jest dążenie, aby lekarze w pracy wykazywali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i nienaganną etyką, dlatego głównym zadaniem PTL jest kształcenie ustawiczne lekarzy, poprzez pogłębianie ich wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i etycznego. Rocznie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego organizowane jest kilkaset spotkań naukowych, edukacyjnych, konferencji i kongresów na szczeblu regionalnym i krajowym.

Polskie Towarzystwo Lekarskie wydaje 3 czasopisma:
- Przegląd Lekarski,
- Wiadomości Lekarskie i
- Polski Merkuriusz Lekarski
mające wysoki poziom naukowy i cieszące się wielkim prestiżem. Towarzystwo wydaje również od ponad 25 lat „Kalendarz Lekarza”.

PTL nawiązało i nadal rozwija owocne kontakty z organizacjami polskich lekarzy w Europie Zachodniej oraz USA, a także w bliskich nam krajach za wschodnią granicą. PTL jest inicjatorem i współorganizatorem Światowych Kongresów Polonii Medycznej, z których pierwszy w 1991 r. Polskie Towarzystwo Lekarskie zorganizowało samodzielnie.

Polskie Towarzystwo Lekarskie przez blisko 40 lat czyniło usilne starania o reaktywowanie Samorządu Lekarskiego. Zarząd Główny PTL harmonijnie współpracuje z Naczelną Radą Lekarską, a także z innymi organizacjami i towarzystwami medycznymi oraz polskimi towarzystwami lekarskimi działającymi za granicą. Zajmujemy się również szeroko działalnością społeczną. Dzięki kilkunastoletnim staraniom Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i dobrej woli Ministerstwa Zdrowia, powstał w Warszawie Dom Lekarza Seniora – dla lekarzy emerytów, nad którym Towarzystwo pełni honorowy patronat. Polskie Towarzystwo Lekarskie organizuje też imprezy kulturalne. W 2004 zaproszono do współpracy lekarzy twórców organizując grupę „Ars Medica”, skupiającą lekarzy malarzy, literatów, poetów, muzyków i fotografików i innych uprawiających sztuki piękne. W dniu 4 IV 2011 r. w Teatrze Muzycznym Roma Polskie Towarzystwo Lekarskie we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską zorganizowało koncert lekarzy „Ars Medici”. Medykom towarzyszyli znakomici aktorzy sceny polskiej, recytując wiersze lekarzy-poetów. Uroczystości przyświecał szlachetny cel, gdyż pozyskany, ze sprzedaży cegiełek, dochód został przekazany na Warszawskie Hospicjum Dla Dzieci. Pragnąc integrować środowisko lekarskie PTL przez 27 lat organizowało bale charytatywne, w których co roku uczestniczyło kilkuset lekarzy, a które cieszyły się bardzo dużą popularnością.

Od wielu lat Polskie Towarzystwo Lekarskie stara się o uzyskanie pawilonu chirurgicznego byłego Szpitala Ujazdowskiego i zorganizowanie w nim ogólnie dostępnego muzeum historii medycyny.

Aktualności

Zarządzanie w ochronie zdrowia – co dają te studia podyplomowe? Perspektywy zawodowe więcej

Jak skutecznie usuwać blizny sposobami domowym więcej

Bądź piękna z BONA DEA - sprawdź jakie okazje przygotowaliśmy dla Ciebie w tym miesiącu! więcej

Lekarska Spółdzielnia Profesorsko-Ordynatorska zaprasza pacjentów na konsultacje i badania! więcej

Pantomogram – co warto wiedzieć o badaniu? więcej

Badania prenatalne dla kobiet więcej

Powiększanie piersi – najważniejsze informacje więcej

Plastyka piersi – czy warto się na nią zdecydować? więcej

Nowoczesna stomatologia – jak dbać o zdrowie jamy ustnej więcej

Dermatologiczne rozwiązania najczęściej występujących problemów skóry więcej

Rezonans magnetyczny Warszawa - bez skierowania, bez kolejki w Centrum Medycyny Sportowej. więcej

Tomografia komputerowa Warszawa - prywatnie w Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie więcej


Nowości ze świata medycyny

medycynaestetyczna bona dea

Czy wiesz, że...

Zobacz również

Apteki

Domy opieki

Szpitale w Polsce

Dodaj placówkę do bazy

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl