Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

MEDserwis.pl >Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

Krakowskie Pogotowie Ratunkowecheck

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

adres:ul. Łazarza 14, Kraków

telefon:(012) 42-44-272

www:www.kpr.med.pl

e-mail:sekretariat@kpr.med.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1

Nasi lekarze specjaliściic_i

Ratownictwo medyczne

Informacje dodatkoweic_i

Kontakt


Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków,

ul. Łazarza 14,

telefony:

Sekretariat: (012) 42-44-272,

Fax: (012) 42-44-300

e-mail: sekretariat@kpr.med.pl

e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

e-mail: rzecznik@kpr.med.pl


Zapraszamy również na stronę ZPRM SP ZOZ

Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego


Komórki Organizacyjne KPR

Dział Finansowo Księgowy
(012) 42-44-296 dfk@kpr.med.pl

Dział Kadr
(012) 42-44-212 kadry@kpr.med.pl

Dział Gospodarki Zasobami
(012) 42-44-270

logistyka@kpr.med.plDział Organizacji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej
(012) 42-44-278 statystyka@kpr.med.pl

Dział Zaopatrzenia i Logistyki
(012) 42-44-255 logistyka@kpr.med.pl

Magazyn
(012) 42-44-224 magazyn@kpr.med.pl

Dział Transportu
(012) 42-17-158 transport@kpr.med.pl

Informatyka
(012) 42-44-222 informatyka@kpr.med.pl

Szkoła Ratownictwa
(012) 42-44-208 szkola@kpr.med.pl

Apteka
(012) 42-44-279 apteka@kpr.med.pl

Inspektor BHP
(012) 42-44-257 bhp@kpr.med.pl

Centrum Dyspozytorskie KPR
(012) 42-44-350 - kierownik
cpr@kpr.med.pl
(012) 42-44-265 - fax

Galeriaic_at

1 7

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl