Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

MEDserwis.pl >Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

Krakowskie Pogotowie Ratunkowecheck

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

adres:ul. Łazarza 14, Kraków

telefon:(012) 42-44-272

www:www.kpr.med.pl

e-mail:sekretariat@kpr.med.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1

Nasi lekarze specjaliściic_i

Ratownictwo medyczne

Informacje dodatkoweic_i

Szpitalne Oddziały Ratunkowe


Szpitalne Oddziały Ratunkowe w Małopolsce - czynne całą dobę - dane teleadresowe

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką państwowego ratownictwa medycznego, powstałym na mocy ustawy PRM z dnia 8 września 2006 r.

Zadania SOR to:
Przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie pacjentów z szeroko rozumianymi nagłymi zachorowaniami, zatruciami oraz urazami, którzy są przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się do oddziału samodzielnie.
Pomoc ofiarom katastrof, zgodnie z założeniami powiatowego i wojewódzkiego planu zabezpieczenia ratunkowego.
Prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie danych dotyczących medycznej dokumentacji szpitalnego oddziału ratunkowego i zespołów ratownictwa medycznego.
Nadzór merytoryczny i analiza funkcjonowania systemu zintegrowanego ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym szpitalnego oddziału ratunkowego.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe w Małopolsce - dane teleadresowe

Galeriaic_at

1 7

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl