SZPITAL BIELAŃSKI Im. ks. J.Popiełuszki

MEDserwis.pl >SZPITAL BIELAŃSKI Im. ks. J.Popiełuszki

SZPITAL BIELAŃSKI Im. ks. J.Popiełuszkicheck

SZPITAL BIELAŃSKI Im. ks. J.Popiełuszki

adres:ul. Cegłowska 80, Warszawa

telefon:(22) 569-05-00

www:www.bielanski.med.pl

 www.szpitalbielanski.medserwis.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Nasi lekarze specjaliściic_i

AnestezjolodzyBariatriaChirurdzyChirurdzy dziecięcyChirurgia naczyniowaGastrolodzyInterniściKardiolodzyLaryngolodzyNeurolodzyNocna pomoc medycznaOrtopedia 24hOrtopedziPediatrzyPsychiatrzyRehabilitanciUrolodzy

Informacje dodatkoweic_i

Dyrektor Szpitala - dr med. Dorota Gałczyńska-Zych

* Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
* Pracowała na stanowisku dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, ukończyła podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej z zakresu Zarządzania Jednostkami Służby Zdrowia.
* W 2006 r. rozpoczęła pracę na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. Jest laureatem wielu nagród za swoje osiągnięcia. W roku 2005 została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi w kategorii Służba Zdrowia, zdobyła także nagrodę "Aleksandria", za zasługi dla rozwoju miasta Siedlce.
* W grudniu 2007 r. została powołana na stanowisko Dyrektora Szpitala Bielańskiego.


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa - dr n. med. Grzegorz Michalak

* Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. W 1994 r. otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Jest specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej oraz medycyny ratunkowej.
* W 2001 r. ukończył studia podyplomowe o specjalności ogólnomenadżerskiej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
* Od lipca 2003 r. pełni funkcję Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
* W grudniu 2007 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Bielańskim.


Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych - dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński, profesor CMKP

* Ukończył wydział lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1983 roku pracuje w Klinice Endokrynologii CMKP w Szpitalu Bielańskim, początkowo na stanowisku asystenta, później adiunkta.
* Jest specjalistą II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologii.
* W 2001 r. objął stanowisko Ordynatora Oddz. Diagnostyki Endokrynologicznej, a w 2005 r. stanowisko Ordynatora – Kierownika Kliniki Endokrynologii CMKP w Szpitalu Bielańskim.
* W grudniu 2007 r. został zastępcą Dyrektora ds. Klinicznych


Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - mgr Grzegorz Gomoła

* Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
* W latach 1999-2006 pełnił funkcję Dyrektora ds. Ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.
* W latach 2006-2007 był Dyrektorem SPZOZ w Garwolinie.
* Od roku 2008 pracuje na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.


Zastępca Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych - mgr inż. Łukasz Milczarek

* Absolwent Politechniki Łódzkiej
W latach 2000-2002 był zmianowym Kierownikiem Produkcji - Hortex Holding SA
2003-2005 – zmianowy Technolog Produkcji i Mistrz Produkcji w Spółkach grupy AGROS
2006-2007 – Dyrektor Pionu Techniczno-Produkcyjno-Magazynowego w Kofola Sp. z o.o.
2008-2009 – Kierownik Pionu Techniczno-Administracyjno-Inwestycyjnego JBR Ministerstwa Skarbu w Łodzi
2009 – Dyrektor Produkcji i Główny Technolog w Cinna Sp. z o.o
* W roku 2010 objął stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w Szpitalu Bielańskim

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl