Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

MEDserwis.pl >Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowiecheck

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

adres:ul. Warszawska 104, Wieruszów

telefon:62 784 55 00, 62 784 55 02

www:www.pcm-nzoz-wieruszow.pl

 www.centrummedycznewwieruszewie.medserwis.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8 Zdjęcie 9

Informacje dodatkoweic_i

ZOL


W Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym zatrudnieni są lekarze, rehabilitanci, anestezjolog, technik terapii zajęciowej, 12 pielęgniarek po kursach kwalifikacyjnych w zakresie opieki długoterminowej, 5 salowych i dietetyk.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują pielęgnację i kontynuację leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają zakończony proces diagnozowania, leczenie operacyjne oraz intensywne leczenie zachowawcze.
Osoby te, ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej.

ZOL dysponuje 22 miejscami w 2, 3, 4 osobowych pokojach, wyposażonych w RTV, pokój dziennego pobytu, łazienkę wyposażoną w wannę z podnośnikiem hydrauliczym.

Zapewniamy bardzo dobre warunki oraz wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Oddział jest gruntownie odnowiony. Wymieniono łóżka i meble w pokojach pacjentów.

Relacje między personelem a pacjentami cechuje współczucie, troskliwość i serdeczność.

Procedura przyjęcia do ZOL

Decyzję o przyjęciu wydaje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem, w oparciu o otrzymaną dokumentację:
- zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza POZ (rodzinnego) lub przez lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego po zakończeniu leczenia,
- wywiad pielęgniarski wraz z kartą kwalifikacji pacjenta do udzielania świadczeń w ZOL według skali Barthel,
- wniosek pacjenta o umieszczenie w zakładzie, aktualna decyzja organu emerytalno - rentowego o wysokości otrzymanych świadczeń.

Po wydaniu pozytywnej decyzji kierownika i zatwierdzeniu przez dyrektora szpitala pacjent powinien być przyjęty do zakładu. W przypadku braku miejsc pacjent umieszczany jest na liście oczekujących.

Decyzję o skierowaniu do ZOL wydawane są na pobyt czasowy maksymalnie na okres 6 miesięcy.

Odpłatność pacjentów

Pacjenci przebywający w ZOL ponoszą koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 procent najniższej emerytury. Kwota ta jednak nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 procent miesięcznego dochodu (Rozp. M Z i Op. Społ. z 30.12.1998r. w sprawie kierowania osób do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach - D. U. nr 166 poz. 1265)

Celem pobytu w ZOL jest:

- poprawa stanu zdrowia,
- zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienie ruchowe,
- zapewnienie bezpieczeństwa i opieki,
- przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych i uzyskanie maksymalnej niezależności,
- pomoc w zakresie powrotu do aktywnego życia w społeczeństwie i rodzinie.

Do ZOL nie może być przyjęty pacjent w terminalnej fazie choroby nowotworowej
i z chorobą psychiczną.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście:
od poniedziałku do piątku
Tel.: 62-784-55-35; tel. kom.: 603479902
od godz. 8.00 - 14.00

Galeriaic_at

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aktualności

Zarządzanie w ochronie zdrowia – co dają te studia podyplomowe? Perspektywy zawodowe więcej

Jak skutecznie usuwać blizny sposobami domowym więcej

Bądź piękna z BONA DEA - sprawdź jakie okazje przygotowaliśmy dla Ciebie w tym miesiącu! więcej

Lekarska Spółdzielnia Profesorsko-Ordynatorska zaprasza pacjentów na konsultacje i badania! więcej

Pantomogram – co warto wiedzieć o badaniu? więcej

Badania prenatalne dla kobiet więcej

Powiększanie piersi – najważniejsze informacje więcej

Plastyka piersi – czy warto się na nią zdecydować? więcej

Nowoczesna stomatologia – jak dbać o zdrowie jamy ustnej więcej

Dermatologiczne rozwiązania najczęściej występujących problemów skóry więcej

Rezonans magnetyczny Warszawa - bez skierowania, bez kolejki w Centrum Medycyny Sportowej. więcej

Tomografia komputerowa Warszawa - prywatnie w Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie więcej


Nowości ze świata medycyny

medycynaestetyczna bona dea

Czy wiesz, że...

Zobacz również

Apteki

Domy opieki

Szpitale w Polsce

Dodaj placówkę do bazy

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl