Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

MEDserwis.pl >Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowiecheck

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

adres:ul. Warszawska 104, Wieruszów

telefon:62 784 55 00, 62 784 55 02

www:www.pcm-nzoz-wieruszow.pl

 www.centrummedycznewwieruszewie.medserwis.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

Nasi lekarze specjaliściic_i

ChirurdzyDermatolodzyDiabetolodzyGinekolodzyInterniściKardiolodzyNeonatologiaNeurolodzyOrtopedziPediatrzyPołożnictwoPsychiatrzyPulmonolodzyRatownictwo medyczneRehabilitanciWenerologia

Informacje dodatkoweic_i

O nas


NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zarządzany przez Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.


Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszym szpitalu opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008.

Cele jakościowe stojące przed naszą placówką to:

- poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
- poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala,
- dążenie do poprawy warunków pracy personelu,
- dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów opuszczających szpital,
- ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

- stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług,
- zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
- stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
- udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
- sukcesywne remonty poszczególnych oddziałów i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów,
- analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczających szpital i pracowników zakładu,
- zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju szpitala.

Dyrekcja Powiatowego Szpitala w Wieruszowie dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Powyższa polityka jest znana pracownikom szpitala oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom oraz ich rodzinom.
W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję NZOZ Szpitala Powiatowego.
Kierownictwo szpitala zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

Galeriaic_at

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl