Niepubliczny Ginekologiczny ZOZ AKOMED

MEDserwis.pl >Niepubliczny Ginekologiczny ZOZ AKOMED

Niepubliczny Ginekologiczny ZOZ AKOMEDcheck

adres:ul. Lelewela 2 lok. 5, Sokółka

telefon:(085) 711-89-01

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl