MultiMedis

MEDserwis.pl >MultiMedis

MultiMedischeck

adres:Al. Pokoju 2a, Kraków

telefon:(012) 629-88-00, (0-12) 256-33-47

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl