Medina NZOZ

MEDserwis.pl >Medina NZOZ

Medina NZOZcheck

Medina NZOZ

adres:ul. Krzywe Koło 8/10, Warszawa

telefon:Rejestracja
tel.22 831 07 21,
Stomatologia
tel.22 831 88 94

www:www.nzozmedina.pl

 www.medina.medserwis.pl

e-mail:medina@medserwis.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

Godziny pracyic_i

poniedziałek-piątek: 7.30 - 19.30

Nasi lekarze specjaliściic_i

Chirurgia stomatologicznaChirurgia szczękowaDentystaDietetycyFizjoterapeuciGeriatrzyInterniściLekarz POZNeurolodzyPeriodontologia ProtetykaRehabilitanciReumatolodzyStomatolodzyStomatologia dziecięca

Informacje dodatkoweic_i

Medina NZOZ - ul. Krzywe Koło 8/10, Warszawa w ramach podpisanej z NFZ umowy zapewnia pacjentom nieodpłatne konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu:

– NEUROLOGII – dr n. med. Danuta Milewska

– REUMATOLOGII – dr n. med. Robert Rupiński

– REHABILITACJI – lek.med. Aleksander Raczkowski – specjalista rehabilitacji
Wizyty w ramach NFZ i wizyty prywatne.

– GERIATRII – dr n. med. Maciej Grodzicki
Poradnia czynna jest od godz. 17:30 do 20:00
Wizyta trwa ok. 1 godz. Cena 180 zł.


GERIATRIA - ważna i niedoceniana dziedzina medycyny

Geriatrzy zajmują się fizjologicznymi i patologicznymi aspektami starzenia się człowieka oraz problemami klinicznymi starszego wieku.
Starzenie się jest to normalny, długotrwały i nieodwracalny proces fizjologiczny, zachodzący w rozwoju organizmów, także człowieka. Procesy starzenia rozpoczynają się u człowieka już w wieku średnim i nasilają się z upływem czasu. Starzenie się jako proces dynamiczny, progresywny przebiega jednokierunkowo bez możliwości cofnięcia upływającego czasu.
Za początek starości przyjmuje się umownie 60 rok życia (wg Światowej Organizacji Zdrowia- WHO) lub 65 rok życia.
Ludzie starzy nie stanowią jednolitej grupy, zarówno pod względem stanu zdrowia, sprawności fizycznej i psychicznej, jak i pod względem sytuacji życiowej, ekonomicznej i społecznej. Uzasadnia to podział starości na podokresy:
- starość wczesną (wiek podeszły) między 60 a 74 rokiem życia
- starość późną, między 75 a 89 rokiem życia
- starość bardzo późną (okres długowieczności) powyżej 90 roku życia.
Pod względem jakościowym starzenie, które przebiega jako proces fizjologiczny, bez powikłań chorobowych określa się jako starzenie prawidłowe. Niestety, najczęściej starzenie zostaje powikłane lub przyspieszone przez przewlekłe procesy chorobowe i mówimy wówczas o starzeniu patologicznym.
Poza ogólną znajomością geriatrii przez wszystkich lekarzy potrzebna jest kadra wyspecjalizowanych lekarzy geriatrów, którzy uzyskują znajomość problemów osób starszych. Lekarze geriatrzy mogą pełnić rolę konsultantów dla lekarzy rodzinnych oraz lekarzy innych specjalności, a także prowadzić poradnie geriatryczne i oddziały geriatryczne szpitali.
Całościowa ocena problemów osoby w podeszłym wieku uwzględnia zaawansowanie i przebieg procesu starzenia, stan zdrowia, warunki życiowe i rodzinne, problemy społeczne i psychologiczne oraz subiektywne potrzeby. Konsekwencją starzenia jest degradacja sprawności funkcjonalnej, przy czym szczególnie podkreśla się znaczenie osłabienia zdolności naprawczych i przystosowawczych. Trudności z utrzymaniem homeostazy, spadek naturalnej odporności oraz kumulacja podczas życia osobniczego wpływu różnych szkodliwych czynników przyczyniają się do bardzo wysokiej chorobowości w późniejszym okresie życia. Lekarze geriatrzy zajmujący się osobami w starszym wieku mają holistyczne podejście do oceny swoich pacjentów.

Zapisy do lekarzy specjalistów osobiście w rejestracji Medina NZOZ lub telefonicznie
w godz. 08:00 – 19:00 tel.: 22 831-07-21

Galeriaic_at

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl