Medical Center

MEDserwis.pl >Medical Center

Medical Centercheck

Medical Center

adres:ul. Belgradzka 42, Warszawa

telefon:22 424 21 50, kom: 517 863 195

www:www.medicalcenter.waw.pl

 www.medicalcenter.medserwis.pl

e-mail:biuro@medicalcenter.waw.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

Nasi lekarze specjaliściic_i

Chirurgia naczyniowaDermatolodzyEndokrynolodzyGinekolodzyKardiolodzyLaryngolodzyLekarz POZLekarze medycyny pracyNefrolodzyOnkolodzyOrtopedziPulmonolodzyRehabilitanciUrolodzy

Informacje dodatkoweic_i

Usługi korporacyjne


Świadczymy kompleksowe usługi korporacyjne w zakresie:

1. Pozyskiwania środków Unii Europejskiej dla przedsiębiorców medycznych.

- Bezpłatna pomoc w wyborze odpowiedniego programu. Przeprowadzamy analizy możliwości pozyskania i wykorzystania środków Unii Europejskiej krajowych oraz środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EWG. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw medycznych, a także dla mikroprzedsiębiorstw.
- Monitoring i doradztwo. Na podstawie danych o Państwa firmie monitorujemy i doradzamy o dostępnych programach, z których możecie Państwo skorzystać i o warunkach otrzymania dotacji.
- Kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych. Zajmujemy się opracowywaniem wniosków, kompletowaniem niezbędnych dokumentów, opracowaniem biznes planów. Przeprowadzamy wiele projektów dla małych i średnich, a także i dużych firm zdobywając uznanie klientów korzystających z naszych usług.
- Administrowanie przebiegu projektu zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Zgodność podejmowanych działań z wytycznymi, prawidłowe kwalifikowanie kosztów są podstawą do wypłacenia środków pomocowych. Wspieramy naszych klientów wiedzą i doświadczeniem od momentu narodzin pomysłu do momentu otrzymania dofinansowania.
- Pomoc w pozyskaniu prefinansowania inwestycji. Programy pomocowe funkcjonują na zasadach zwrotu poniesionych kosztów przeprowadzenia zaplanowanych działań. Rzadko spotykana jest możliwość sfinansowania dużych inwestycji wyłącznie ze środków własnych. W tym celu oferujemy Państwu naszą pomoc w pozyskaniu preferencyjnych pożyczek, dotacji, dopłat do kredytów preferencyjnych, kredytów pomostowych. Nasza pomoc dalece wybiega poza wypełnianie szeregu skomplikowanych formularzy i kompletowaniu potrzebnych dokumentów. Oferujemy naszym klientom szeroko pojęte doradztwo na każdym etapie procesu aplikacji, ukierunkowujemy na rozwiązania najbardziej dla nas korzystne, zwiększając tym szansę na uzyskanie dotacji.
2. Pozyskiwanie kontraktów w Narodowym Funduszu Zdrowia, Ministerstwie Zdrowia, Urzędzie Miasta. Przygotowanie ofert w zakresie podstawowej Opieki Zdrowotnej, specjalistki, opieki długoterminowej, profilaktyki zdrowia. Skompletowania niezbędnych dokumentów rejestrowych oraz oświadczeń o realizacji wybranych świadczeń medycznych.

3. Pozyskiwanie firm korporacyjnych np. w zakresie medycyny pracy,

4. Przeprowadzanie analizy rynku i badanie opinii publicznej. Współpraca z dużymi firmami farmaceutycznymi w zakresie badania rynku.

5. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzanie. Oferujemy Państwu pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz przejściu przez wszystkie procedury do chwili uzyskania niezbędnych wpisów w rejestrach. Przygotowujemy również plan restrukturyzacyjny firmy.

6. Działania marketingowe i reklamowe firm.

Realizujemy szereg innych inicjatyw w zależności od potrzeb naszych klientów.

Jeśli oferta nasza spotka się z Państwa zainteresowaniem,
z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji i wyjaśnień odnośnie spraw Państwa interesujących pod numerem telefonu: 502 397 590


ZDROWIE NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ CZŁOWIEKA

Galeriaic_at

1 2 3 4 5 6

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl