Jubileusz 150-lecia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego

lekarze specjaliści >Jubileusz 150-lecia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego

Jubileusz 150-lecia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego

Polskie Towarzystwo Lekarskie uczciło Jubileusz 150-lecia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego

W 2017 roku mija 150 lat od założenia Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego, które odegrało olbrzymią rolę w rozwoju medycyny nie tylko polskiej ale i światowej. Wpływało na formowanie i rozwój systemu ochrony zdrowia i samorządu lekarskiego.

W dniach 18-22 października 2017 roku delegacja Polskiego Towarzystwa Lekarskiego z prof. dr hab. med. Waldemarem Kostewiczem na czele uczestniczyła w uroczystości z okazji Jubileuszu 150-lecia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego i Międzynarodowej Konferencji Naukowej, poświęconej historii lwowskiej i polskiej medycyny oraz aktualnym problemom medycyny praktycznej (sesje: historyczna, kardiologiczna, kardiochirurgiczna, transplantologiczna i radiologiczna).

Organizatorem spotkania jubileuszowego była pani doc. dr n. med. Ewelina Hrycaj-Małanicz Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie. Motto uroczystości jubileuszowych: „UPAMIĘTNIĆ I OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”.

Uroczystości odbyły się pod honorowym patronatem marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, ministra Zdrowia RP Konstantego Radziwiłła, konsula generalnego we Lwowie Rafała Wolskiego, J.E. metropolity lwowskiego arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, marszałka województwa Lubuskiego, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. dr hab. med. Waldemara Kostewicza i innych.

Uroczystości rozpoczęły się 19 października 2017 r. uroczystą mszą świętą w intencji lekarzy w Archikatedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie, delegacja Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, z Prezesem PTL prof. dr hab. med. Waldemarem Kostewiczem na czele złożyła kwiaty przy pomniku pomordowanych profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich i na Cmentarzu Orląt Lwowskich (Cmentarzu Łyczakowskim).

Otwarcie Konferencji Naukowej odbyło się 19 października 2017 roku na Lwowskim Uniwersytecie Medycznym. Sesje współprowadzili: prof. Jerzy Jurkiewicz, prof. Waldemar Kostewicz, prof. Marek Krawczyk i prof. Woy-Wojciechowski. Kolejne sesje plenarne odbyły się 20 i 21 października. Niezwykle ciekawy program z udziałem wielu wybitnych polskich wykładowców był zasługą prof. Marka Krawczyka, przewodniczącego Komitetu Naukowego.

20 października 2017 roku w Lwowskiej Operze Narodowej odbyła się uroczysta Gala z okazji Jubileuszu 150-lecia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego. Podczas Gali prezes PTL prof. Waldemar Kostewicz wraz z dr Krystyną Podgórską skarbnikiem PTL i dr inż. Marianem Baranieckim sekretarzem PTL wręczyli odznaczenia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego: Bene Meritus doc. dr n. med. Ewelinie Hrycaj-Małanicz. Odznaczenia Zasłużonemu Polskie Towarzystwo Lekarskie otrzymało 6 zasłużonych lwowskich lekarzy: 1.Orest Pańkowski, 2. Halina-Teresa Trusz, 3.Bogusława Maruszkiewicz, 4. Stanisław Lewandowski, 5. Olga-Teresa Niagaj, 6. Helena Tarnawiecka.

Na zakończenie Konferencji odsłonięto pamiątkową Tablicę w Ratuszu Miejskim, w miejscu pierwszego posiedzenia Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego.

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl