W Krakowie powstało urządzenie do wczesnego wykrywania zmian o charakterze nowotworowym.

lekarze specjaliści >W Krakowie powstało urządzenie do wczesnego wykrywania zmian o charakterze nowotworowym.

W Krakowie powstało urządzenie do wczesnego wykrywania zmian o charakterze nowotworowym.

W ramach projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez krakowskie centrum medycyny estetycznej Skopia Estetic Clinic oraz Politechnikę Łódzką, powstało urządzenie Dermo studio. Służy do profilaktycznych badań, których celem jest znalezienie znamion, mogących mieć cechy zmian nowotworowych.

Czerniak to agresywny nowotwór skóry, rozwijający się w melanocytach, czyli w komórkach wytwarzających melaninę. Może powstać na skórze, na której nie znajdowały się wcześniej żadne znamiona barwnikowe (tzw. pieprzyki) lub jest zmianą istniejącego już znamienia. Działaniem pozwalającym na wczesne rozpoznanie czerniaka jest obserwacja skóry oraz badania profilaktyczne. Jeśli zmiana nowotworowa zostanie wykryta wcześnie, tj. zanim wrośnie w skórę głębiej niż na 1 mm, to najczęściej można ją wyleczyć prostym zabiegiem chirurgicznym.

Jak działa urządzenie?

Dermo studio składa się z platformy obrotowej oraz kamer wraz z elementami oświetleniowymi. Pacjent staje na platformie, a następnie podczas obrotu wykonywane są zdjęcia jego ciała. W trakcie jednego badania urządzenie wykonuje do 40 zdjęć. Badanie takie należy wykonać ponownie po kilku, kilkunastu miesiącach.Kluczowym etapem działania urządzenia jest identyfikacja oraz porównanie tych samych znamion na zdjęciach pochodzących z dwóch serii badań. Urządzenie automatycznie zaznacza te znamiona, których wielkość uległa zmianie w czasie. Zmiana wielkości znamienia w czasie (jego rozrost) jest jedną z cech charakterystycznych dla zmian nowotworowych. Znamiona te wymagają specjalistycznego badania dermatologicznego, podczas którego specjalista decyduje o konieczności podjęcia dalszych kroków.Dermo studio można składać i rozkładać, a także przemieszczać pomiędzy gabinetami. Jest ono niezbędnym wyposażeniem dla specjalistycznych placówek medycznych, szczególnie dermatologicznych.

Urządzenie jest wynikiem współpracy Skopia Estetic Clinic Sp. z o.o. z Politechniką Łódzką. Powstało w trakcie realizacji projektu pt. „Opracowanie urządzenia do wspomagania wczesnej diagnostyki znamion skórnych, w tym czerniaka, za pomocą metod wizji komputerowej, modelowania przestrzennego, analizy porównawczej i klasyfikacji”. Projekt został dofinansowany ze środków unijnych i jest realizowany w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0125/18-00.Dodatkowe informacje:
Joanna Przerywacz
PR&Marketing Managerka

e-mail: joannap@omnipro.pl
telefon: +48 662 175 124

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl