Terapia rodzinna - na czym polega?

MEDserwis.pl >Terapia rodzinna - na czym polega?

Terapia rodzinna - na czym polega?

Terapia rodzinna - na czym polega?

Rodzina to podstawowa komórka społeczna, tworzona przez małżonków, dzieci, rodzeństwo oraz dalszych krewnych, oparta na skomplikowanej sieci relacji. Im bardziej zróżnicowane charaktery poszczególnych członków rodziny, tym bardziej napięte są te relacje. W takim przypadku nietrudno o konflikty. Większość z nich da się rozwiązać zwykłą, szczerą rozmową, czasami jednak pojawiają się kryzysy, z którymi samodzielnie nie sposób sobie poradzić. Nieocenioną pomoc w takiej sytuacji stanowi psychoterapia rodzinna. Warto się na nią zdecydować chociażby wtedy, gdy dziecko często sprawia problemy wychowawcze,  albo gdy jedno z rodziców cierpi na jakąś poważną chorobę, na przykład zaburzenia psychicznie, co negatywnie odbija się na funkcjonowaniu całej rodziny. Terapia rodzinna jest także dużym wsparciem w rozwiązywaniu konfliktów międzypokoleniowych.


Jak wygląda terapia rodzinna?


Terapia rodzinna to rodzaj terapii grupowej, w której udział biorą wszyscy członkowie rodziny bezpośrednio i pośrednio zaangażowani w dany problem. Każda sesja trwa około godziny i opiera się na otwartym dialogu – wszyscy członkowie rodziny mają wtedy szansę na podzielenie się z bliskimi swoimi przemyśleniami i emocjami na bezpiecznym gruncie. Na początkowym etapie terapii konieczne jest oczywiście określenie specyfiki relacji i atmosfery panującej w danej rodzinie. Dopiero potem, na tej podstawie, terapeuta stara się zdiagnozować pojawiające się w niej problemy, zarówno uświadomione, jak i te bardziej ukryte, oraz wskazać ich główne przyczyny i przede wszystkim – skuteczne rozwiązania. Przez cały czas trwania terapii rodzinnej terapeuta zachowuje, rzecz jasna, bezstronność, nikogo nie ocenia i nie staje po żadnej ze stron. To znacznie ułatwia mediacje.


Więcej na dowiesz się na: psyche-balans.pl.


Jakie efekty daje terapia rodzinna?


Psychoterapia rodzinna ma na celu przywrócenie utraconej równowagi w podstawowej komórce społecznej, jaką jest rodzina, i dzięki wykorzystaniu sprawdzonych technik terapeutycznych doskonale się z tych założeń wywiązuje. Dzięki niej poszczególni członkowie rodziny mogą przeanalizować swoje zachowania, spojrzeć na nie z dystansu i wypracować ich gruntowną zmianę, a także z większym zrozumieniem i wrażliwością podejść do trudności, z jakimi borykają się jego bliscy. Wszystko to wzmacnia poczucie bliskości i sprawia, że rodzina staje się silniejsza.

undefined

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl