Szkoła Implantologii Małoinwazyjnej

lekarze specjaliści >Szkoła Implantologii Małoinwazyjnej

Szkoła Implantologii Małoinwazyjnej

Implantologia – to od kilkudziesięciu już lat modny kierunek w stomatologii pozwalający na odbudowę braków zębów za pomocą implantów . Czym zatem jest sam implant ? Jest to sztuczny element wprowadzony do kości pacjentów w celu wykonania na nim nadbudowy protetycznej w postaci np. korony lub mostu . Choć implantologia jest najmłodszą dziedziną współczesnej stomatologii jednak korzenie historyczne są o wiele starsze , niż powszechnie się sądzi . Świadczą o tym zbadane i opisane w literaturze znaleziska archeologiczne z przed ponad 2000 lat . Era nowoczesnej implantologii ma swoje początki w latach 60-tych ubiegłego wieku i jest ściśle związana z nazwiskami pionierów takich jak : Scialom , Tramonte , Linkow , Garbaccio i wielu innych . Niezwykle dynamiczny rozwój implantologii przypada na lata 70 i 80-te XX w., kiedy to szwedzki biolog Per Ingvar Branemark dopracowuje znaną już wcześniej metodę dwuetapowej implantacji oraz wprowadza nowy termin do słownika implantologicznego - „ osteointegracja “ . Powszechnie przyjęty dogmat postępowania i definicja osteointegracji , stopniowo , na przestrzeni lat spotkała się z krytyką tak , że dwukrotnie bo najpierw w 1986 r. i później w 1994 r. dokonano daleko idącej modyfikacji definicji . Negatywną konsekwencją prac Branemarka był podział w implantologii : w oparciu o jednoetapową metodykę postępowania według szkoły włoskiej oraz w oparciu o metodę dwuetapową według szkoły szwedzkiej . Popularyzacja i masowe zastosowanie wszczepów dwufazowych w następnych latach wynikało głównie z prostoty implantacji w pierwszym etapie tj. w fazie zabiegu chirurgicznego . W odróżnieniu od powszechnie stosowanych w Polsce wszczepów dwufazowych ( wymagających wielomiesięcznej rehabilitacji ) proponujemy metodę jednofazową . Oznacza to , że etap chirurgiczny i protetyczny realizowany jest na tej samej wizycie . Z wyboru z pośród wielu wszczepów jednofazowych od prawie 30 lat stosujemy implant samotnącą śrubę bikortykalną włoskiego lekarza , prof. Dino Garbaccio , osiągając bardzo dobre i odległe w czasie rezultaty kliniczne leczonych pacjentów . Implant śruba bikortykalna może być zastosowana we wszystkich spotykanych przypadkach braków zębowych , prawie niezależnie od wieku pacjenta . W oparciu o śrubę Garbaccia funkcja żucia i estetyki przywrócona zostaje natychmiast w przeciągu jednego dnia . Dodatkowym atutem metodyki jednofazowej według Garbaccia jest bardzo mała urazowość związana z zabiegiem . Nigdy nie jest wymagane użycie skalpela ,nacięcie i szycie tkanek miękkich . Nigdy zatem po zabiegu nie wystąpi ból czy obrzęk . Z uwagi na dużą powierzchnię i oparcie o warstwy zbite tkanki kostnej , implant Garbaccia spełnia wszelkie wymogi i świetnie nadaje się jako wszczep poekstrakcyjny , który zostaje wprowadzony w najbardziej właściwe anatomicznie miejsce tj. w pozycji utraconego zęba . W przypadku braków pojedynczych zębów głównie w przednim odcinku łuku zębowego zastosowanie tego implantu ( zwłaszcza u młodzieży) znajduje wskazania wręcz bezwzględne , pozwalając uniknąć szlifowania często zdrowych sąsiadujących zebów pacjenta celem wykonania protezy stałej . Współczesny światowy trend w medycynie zmierza w kierunku postępowania jak najmniej inwazyjnego ( np. zabiegi laparoskopii czy artroskopii ) zgodnie z logiką : im mniejszy uraz tym lepsza odpowiedź organizmu . Współczesne konferencje , kongresy implantologiczne oraz publikacje zmierzają również w kierunku natychmiastowego obciążenia implantów nawet poekstrakcyjnych . W naszym ośrodku w Szczecinie w ramach Szkoły Implantologii Mało Inwazyjnej od wielu lat prowadzimy periodyczne szkolenia lekarzy dentystów , propagując ideę Garbaccia tj. implantologii natychmiastowej i minimalnie inwazyjnej .

Cel pracy

Przedstawienie możliwości terapeutycznych w oparciu o implant jednofazowy , śrubę bikortykalną Garbaccia.

Opis przypadku

Pacjent C.S. lat 34 , zgłosił się w naszym gabinecie z powodu bólu i ruchomości zęba 12. W badaniu klinicznym stwierdzono ruchomość okoronowanego zęba 12 III stopnia wg. scali Entina
zdjecie( ryc.1)
W oparciu o dostarczony przez pacjenta pantomogram (ryc.2)
zdjecie( ryc.2)


stwierdzono zmiany endo/perio , kwalifikujące ząb 12 do ekstrakcji . W wywiadzie pacjent podał , że był już konsultowany w innej praktyce stomatologicznej , w której zaproponowano ekstrakcję następnie regenerację kości a po upływie 8 miesięcy zabieg implantacji dwufazowej . Na podstawie analizy radiologiczno-klinicznej potwierdzono diagnozę wcześniejszej konsultacji jednak z możliwością nieodroczonej lecz natychmiastowej tj. poekstrakcyjnej implantacji w pozycji zęba 12 . Fakt ten wpłynął jednoznacznie na wybór metody leczenia przez pacjenta . Po podpisaniu zgody na przeprowadzenie zabiegu , wykonano znieczulenie nasiękowe 4 % artykainą z dodatkiem adrenaliny 1:100 000. Po usunięciu rozchwianego zęba 12 (ryc.3)
zdjecie( ryc.3)zębodół starannie został wyłeżeczkowany . W dalszej kolejności wykonano zabieg implantacji stosując implant jednofazowy , śrubę bikortykalną Garbaccia (ryc.4).
zdjecie( ryc.4)Implant wprowadzono w osi usuniętego zęba dochodząc do warstwy zbitej kości pod dnem jamy nosowej (ryc.5).
zdjecie( ryc.5)


natychmiastowa stabilizacja wszczepu pozwoliła na wykonanie i zacementowanie akrylowej korony prowizorycznej na tej samej wizycie (ryc.6).
zdjecie( ryc.6)Po upływie 4 m-cy wykonując badanie radiologiczne ( ryc.7)
zdjecie( ryc.7)
stwierdzono prawidłową i pełną odbudowę tkanki kostnej wokół implantu.Na tej samej wizycie pobrane zostały wyciski w celu wykonania implantoprotezy ostatecznej w metalu-porcelanie (ryc.8)
zdjecie( ryc.8)


Odległe w czasie , okresowe wizyty kontrolne potwierdziły słuszny wybór metody implantacji , który nie tylko skrócił czas leczenia pacjenta ale przede wszystkim pozwolił na uzyskanie trwałej i w pełni satysfakcjonującej pacjenta estetyki w przednim odcinku górnego łuku zębowego . Również wykonane kontrolne zdjęcie radiologiczne po 3 latach potwierdziło stabilny poziom tkanki kostnej okołowszczepowej ( ryc.9)
zdjecie( ryc.9)Spis rycin :
Ryc.1 Zdjęcie wewnątrzustne pacjenta podczas badania klinicznego .
Ryc.2 Zdjęcie pantomograficzne pacjenta . Na zdjęciu zmiany endo-perio w pozycji zęba 12
Ryc.3 Usunięty ząb pacjenta (12)
Ryc.4 Widok bezpośrednio po zakończeniu implantacji w pozycji 12
Ryc.5 Kontrolne zdjęcie radiologiczne wykonane po zabiegu
Ryc.6 Na tej samej wizycie została zacementowana akrylowa korona prowizoryczna
Ryc.7 Kontrolne RTG zębowe potwierdza prowidłowy proces gojenia i odbudowy kości wokół implantu
Ryc.8 W pozycji 12 implantoproteza w metalu-porcelanie . Należy podkreślić uzyskany rezultat estetyczny , pacjent w pełni usatysfakcjonowany
Ryc.9 Kontrolny pantomogram 3 lata po zabiegu implantacji , potwierdza stabilny w czasie poziom tkanki okołowszczepowej

IMPLANTGROT
ul. Korony Pólnocnej 13 a, Szczecin

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl