Płytki krwi powyżej normy – o czym świadczą?

lekarze specjaliści >Płytki krwi powyżej normy – o czym świadczą?

Płytki krwi powyżej normy – o czym świadczą?

Flora bakteryjna – co to takiego i jak ją odbudować?
Płytki krwi powyżej normy – o czym świadczą?

Płytki krwi, nazywane także trombocytami albo krwinkami płytkowymi są elementami morfotycznymi krwi. Odgrywają bardzo ważną rolę w procesie krzepnięcia. Poziom płytek krwi można określić w badaniu morfologicznym krwi. Warto sprawdzić, jakie są normy dla płytek krwi, a także o jakich schorzeniach świadczyć mogą nieprawidłowości w ich poziomie.

Jaką rolę pełnią płytki krwi w organizmie?

Podstawową rolą trombocytów jest udział w procesach krzepnięcia krwi. W sytuacji, kiedy dochodzi do przerwania ciągłości naczynia, płytki krwi błyskawicznie osiadają na macierzy śródnabłonkowej i tworzą czop płytkowy. To jeszcze nie jest ten właściwy skrzep, ale płytki krwi zapoczątkowują cały proces krzepnięcia.
Na skutek tego z cząsteczek fibryny wytwarzają się włókna, między które wchodzą płytki krwi oraz krwinki czerwone, dzięki czemu powstaje strup. Ponadto płytki krwi pobudzają do wzrostu tkankę mięśniową, naczynia oraz komórki tkanki łącznej. Trombocyty biorą również udział w inicjowaniu procesów miażdżycowych.

Nadpłytkowość - przyczyny

Podwyższone płytki krwi w wynikach badania to stan, który nazywany jest trombocytozą. Podwyższone wartości pojawiać się mogą:
- po porodzie,
- po zabiegu usunięcia śledziony,
- w przebiegu infekcji,
- po nadmiernym wysiłku fizycznym,
- w przebiegu nowotworu szpiku kostnego,
- w przypadku nadpłytkowości samoistnej.
Trombocytoza może prowadzić do wystąpienia zakrzepicy, szczególnie po udarach, zabiegach albo rozległych krwotokach.

Małopłytkowość - przyczyny

Ten stan nazywany jest trombocytopenią, a jego przyczyną może być:
- niedostateczna produkcja płytek krwi w szpiku kostnym, co może być nabyte lub wrodzone, np. u chorych na nowotwór albo z niedokrwistością aplastyczną,
- nadmierne usuwanie płytek z krążenia, co jest efektem działania przeciwciał,
- zespół hemolityczno-mocznicowy,
- anemia,
- marskość wątroby,
- zwiększony wychwyt i niszczenie płytek krwi przez śledzionę, która nieprawidłowo funkcjonuje,
- zapalenie szpiku kostnego,
- nadużywanie niektórych leków przeciwbólowych.
Małopłytkowość jest chorobą przewlekłą, a jej leczenie opiera się przede wszystkim na ograniczeniu symptomów oraz profilaktyce przeciw powikłaniom.

Jakie są normy płytek krwi?

W morfologii krwi poziom płytek krwi oznacza się skrótem PLT. U dorosłych zdrowych pacjentów średnia ilość płytek krwi wynosi 266 tysięcy u kobiet i 237 tysięcy u mężczyzn na mikrolitr krwi. Jednak przyjmuje się, że norma płytek krwi mieści się w granicach 140 000 - 400 000/µl.

Warto również pamiętać, że normy te mogą się nieco różnić między laboratoriami, które wykonują badania. To wynika z tego, że laboratoryjna norma to pojęcie statystyczne, które obliczane jest na podstawie wyników pacjentów, przebadanych w danym czasie w określonej placówce.

Liczba płytek krwi wiele mówi na temat stanu zdrowia człowieka, dlatego też jest określana w podstawowych badaniach. Każdy wynik, który odbiega od normy, powinien zostać skonsultowany z lekarzem, gdyż zarówno zbyt duża ilość płytek krwi, jak i zbyt mała, świadczą o określonych dysfunkcjach w organizmie.

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl