Parkinson nie oznacza zamknięcia w domu

MEDserwis.pl >Parkinson nie oznacza zamknięcia w domu

Parkinson nie oznacza zamknięcia w domu

Choroba Parkinsona jest chorobą neurologiczną, degeneracyjną. Nie da się jej wyleczyć i nie są znane jej przyczyny. Natomiast coraz więcej wiadomo, jak można opóźnić jej rozwój
i łagodzić objawy.
Parkinson charakteryzuje się wieloma objawami, między innymi drżeniem i usztywnieniem ciała, spowolnieniem ruchów, mikrografią (pismo staje się coraz drobniejsze i mniej wyraźne) oraz spowolnieniem mowy i mniej wyraźnym artykułowaniem. W zaawansowanym stadium choroby pojawiają się bóle, trudności z chodzeniem, zmęczenie, trudności w samodzielnym wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, takich jak ubieranie się, przygotowanie posiłku, a nawet jego spożywanie.
Kluczowym elementem w leczeniu choroby Parkinsona, obok farmakologii, jest ciągła i systematyczna rehabilitacja usprawniająca pozwalająca opóźnić rozwój choroby, zarówno jej objawy motoryczne (przede wszystkim niesprawność ruchową), jak i niemotoryczne (poczucie osamotnienia i rezygnacji, depresja). Brak systematycznej rehabilitacji prowadzi do szybkiego postępu choroby, a
w konsekwencji do niepełnosprawności. Ważnym aspektem jest jak najszersze włączanie opiekunów
i rodzin w proces rehabilitacji chorych i udostępnianie wiedzy na temat praktycznych sposobów wspomagania rehabilitacji i radzenia sobie z chorobą. W leczeniu choroby ważna jest integracja
z innymi chorymi.
„W czasie 25 lat mojej choroby dokładnie poznałem problemy, z jakimi muszą sobie radzić osoby dotknięte Parkinsonem. Ich rozwiązywanie wiąże się najczęściej z potrzebą zbiorowego działania
i niesienia sobie wzajemnej pomocy. Efekty w przezwyciężaniu dolegliwości tej choroby są zdecydowanie lepsze, gdy terapia staje się wysiłkiem zbiorowym. Właśnie dlatego postanowiłem wstąpić do Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona” - mówi Pan Marek.
Warszawskie Stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych i ich opiekunów realizując programy rehabilitacyjne nieprzerwanie od czasu swego powstania, tj. od 1995 roku. Jego głównym celem jest wyzwalanie inicjatywy osób cierpiących na chorobę Parkinsona w kierunku wszechstronnej rehabilitacji i leczenia, ułatwiając im dojście do optymalnego poziomu sprawności i zdolności do kierowania własnym życiem. Istotnym elementem działalności jest organizowanie spotkań
i wyjazdów integracyjnych dla chorych i ich rodzin. Stowarzyszenie umożliwia szerszą aktywność chorych na polu zawodowym i towarzyskim.

Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia: www.parkinson.waw.pl

Zobacz więcej >>

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl