Lek na problemy z erekcją – kiedy należy po niego sięgnąć?

lekarze specjaliści >Lek na problemy z erekcją – kiedy należy po niego sięgnąć?

Lek na problemy z erekcją – kiedy należy po niego sięgnąć?

Sezon na alergię
Zaburzenia erekcji to jeden z najczęstszych problemów zdrowotnych występujących u mężczyzn. Zaburzenia dotyczące funkcjonowania sfery seksualnej, również te spowodowane czynnikami fizycznymi, czyli organicznymi, powodują problemy natury emocjonalnej. Z tego powodu leczenie zaburzeń erekcji jest konieczne dla odzyskania dobrego samopoczucia, poprawy relacji między partnerami, a także wykluczenia innych schorzeń mogących objawiać się poprzez zaburzenia uzyskania lub utrzymania wzwodu. Kiedy warto sięgnąć po leki na erekcję i jakie najlepiej wybrać?

Zaburzenia erekcji dotyczą nawet 1,5 miliona mężczyzn po 35 roku życia, z czego ponad połowa to osoby pomiędzy 40. a 60. rokiem życia. Do lekarza zgłasza się jednak jedynie około 15% wszystkich pacjentów, których dotyczy ten problem. 1 O zaburzeniach erekcji możemy mówić w przypadku długotrwałych, utrzymujących się lub powtarzających trudności z osiągnięciem i utrzymaniem wzwodu, uniemożliwiającym odbycie satysfakcjonującego stosunku seksualnego.


 


Niewybredne żarty na tematy związane z męską seksualnością funkcjonują w wielu środowiskach. Mężczyźni często wstydzą się mówić o zaburzeniach erekcji, odsuwają myśl o tym, by wybrać się do lekarza i zamiast radzić sobie z występującymi trudnościami, biernie pozwalają na to, by wpływały one na ich relacje partnerskie, samoocenę i stan emocjonalny. Wielu mężczyzn uznaje, że obniżenie sprawności to naturalna konsekwencja postępującego wieku, stresu związanego z pracą lub rutyny w wieloletnim związku. Tymczasem dzięki dostępnym na rynku lekom, sprawność seksualna może trwać przez kolejne lata życia. Udany seks może zarówno poprawić samopoczucie mężczyzny, jak i relacje między partnerami, a także zapobiec negatywnym konsekwencjom emocjonalnym i zdrowotnym długotrwałego ignorowania zaburzeń.


 


Jak działają leki na problemy z erekcją?


Do powstania erekcji potrzebny jest bodziec seksualny aktywujący układ nerwowy – ośrodkowy i obwodowy – oraz reakcja układu krwionośnego, czyli naczyniowego, powodująca napływ krwi do ciał jamistych członka. Głównym neurotransmiterem, czyli czynnikiem przenoszącym informacje pomiędzy układami, jest uwalniany w organizmie tlenek azotu. Tlenek azotu aktywuje enzym cyklazę guanylową, który umożliwia syntezę cyklicznego związku cGMP, odpowiedzialnego za uzyskanie i utrzymanie erekcji. cGMP jest następnie rozkładany pod wpływem fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Proces ten u osób z zaburzeniami erekcji przebiega bardzo szybko i uniemożliwia odbycie stosunku seksualnego. Leki zawierające syldenafil pozwalają na utrzymanie erekcji i odbycie satysfakcjonującego stosunku, ponieważ syldenafil jest inhibitorem fosfodiesterazy typu 5 i opóźnia rozkład cGMP. Działanie syldenafilu uaktywnia się naturalnie, pod wpływem bodźca stymulującego seksualnie, nie ma więc obawy, że wzwód pojawi się samoistnie i niekontrolowanie.


 


Czy do stosowania leków na zaburzenia erekcji konieczna jest wizyta u lekarza?


Leki z syldenafilem do niedawna były dostępne wyłącznie na receptę, jednak obecnie  dawka syldenafilu 25 mg i 50 mg dostępna jest bez recepty. Preparaty takie jak Mensil zawierający 25 mg syldenafilu lub silniejszy Mensil Max z dawką 50 mg tej substancji to jedne z najpopularniejszych na rynku leków na zaburzenia erekcji. Mensil i Mensil Max występują w postaci tabletek do rozgryzania i żucia, wygodnych do przyjęcia w każdej sytuacji. Zalecane jest przyjęcie tabletki na około godzinę przed planowanym odbyciem stosunku seksualnego. 2


 


Pomimo iż możliwość zakupu tych preparatów bez recepty pozwala na stosowanie ich bez konieczności konsultacji z lekarzem, bezwzględnie należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, a w przypadku dalszych problemów z utrzymaniem erekcji lub dodatkowych pytań absolutnie nie należy na własną rękę zwiększać dawki leku. Konsultacja z lekarzem pozwoli na dobranie odpowiedniej dawki leku lub wykluczenie przeciwwskazań do stosowania go na podstawie ewentualnych badań lub wywiadu.


 


Leków zawierających syldenafil nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu. Konsultacja lekarska konieczna jest przed zażyciem leku przez osoby stosujące na stałe inne leki. Przeciwwskazaniem do stosowania leków zawierających syldenafil są między innymi choroby układu krążenia, zmiany zwyrodnieniowe siatkówki oka oraz choroby wątroby i nerek.


 


Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.


 


Bibliografia:  1. Rabijewski M i in. Etiopatogeneza i leczenie zaburzeń erekcji. Geriatria Polska 2007; 1: 203-208.

  2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Mensil i Mensil Max.


 


 


Mensil, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Skład: Jedna tabletka zawiera 25 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Postać farmaceutyczna: tabletki do rozgryzania i żucia. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Mensil jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Mensil niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP), nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne podawanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu, nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Mensil jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteric anterior ischemic optic neuropaty, NAION), niezależnie o tego, czy miało to związek z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi <90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.


 


 


MENSIL MAX, 50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Skład: Jedna tabletka zawiera 50 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Postać farmaceutyczna: Tabletki do rozgryzania i żucia. Wskazania do stosowania: Produkty lecznicze MENSIL i MENSIL MAX są wskazane do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktów leczniczych Mensil i Mensil Max niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP), nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkty lecznicze Mensil i Mensil Max są przeciwwskazane u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteric anterior ischemic optic neuropaty, NAION), niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi <90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E.


 


Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.


 


 


 

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl