Gabinet stomatologiczny dla Pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych

MEDserwis.pl >Gabinet stomatologiczny dla Pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych

Gabinet stomatologiczny dla Pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych

Pragniemy poinformować, że od dnia 1 lipca 2014 roku,. przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie, rozpoczął działalność gabinet stomatologiczny dedykowany Pacjentom z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorym na AIDS, realizujący świadczenia zdrowotne zarówno w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (refundowanych przez NFZ), jak i na warunkach komercyjnych (w siedzibie Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o)

Oferujemy pełen zakres świadczeń dentystycznych, konsultacyjnych oraz usług techniczno-dentystycznych zarówno pacjentom dorosłym, jak i dzieciom. Istnieje także możliwość przeprowadzenia leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym
(narkozie) lub w uspokojeniu farmakologicznym (sedacji), które odbywają się pod ścisłym nadzorem lekarzy anestezjologów.

Według potrzeb realizowana jest również pełna diagnostyka radiologiczna w zakresie stomatologii, obejmująca wszystkie rodzaje zdjęć RTG oraz tomografię komputerową.

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o., to wyjątkowa placówka w skali całego Województwa Mazowieckiego. Rocznie w naszych poradniach stomatologicznych leczonych jest ponad 122 tys. pacjentów, nad którymi czuwa wykwalifikowany
i doświadczony zespół lekarzy stomatologów, pielęgniarek i personelu pomocniczego.

Wszystkie świadczenia stomatologiczne wraz z diagnostyką radiologiczną udzielane są w obrębie jednego budynku, w samym centrum Warszawy.

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. zapewnia pełne bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów, przy zachowaniu surowych wymogów sanitarno- epidemiologicznych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą usług stomatologicznych zawartą na stronie internetowej www.mcs-przychodnia.pl.

Szczegółowe informacje na temat konkretnych usług bądź możliwości zapisania się do lekarza stomatologa, można uzyskać osobiście w Rejestracji placówki przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie lub telefonicznie pod numerami:

(22) 55 69 300
(22) 55 69 301
(22) 55 69 302

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl