5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie im. gen. bryg. M. Garlickiego

MEDserwis.pl >5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie im. gen. bryg. M. Garlickiego

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie im. gen. bryg. M. Garlickiegocheck

adres:ul. Wrocławska 1-3, Kraków

telefon:(12) 63 08 162 / (12) 62 08 138

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl